Aktuality

Dopravní soutěž pro mateřské školy

V úterý 23. 5. 2017 proběhl již dvanáctý ročník Dopravní soutěže pro mateřské školy. Akce se opět uskutečnila v areálu Botanické zahrady – Rozáriu v Bezručových sadech. 

Na deseti stanovištích byly pro více jak pět stovek dětí připraveny úkoly z dopravní tématiky, přizpůsobené jejich věku a schopnostem. Mezi soutěžní disciplíny patřilo mimo jiné určování názvu dopravních značek, třídění obrázků s dopravními situacemi, řazení čísel tísňových linek k dopravním prostředkům, správný způsob pohybu na přechodu pro chodce, poznávání barev na semaforu a zdravověda se zaměřením na poskytnutí první pomoci při poranění. Strážníci Městské policie Olomouc se touto formou snaží předat dětem informace, že pro všechny účastníky v silničním provozu platí určitá pravidla, která je nutno pro jejich vlastní bezpečí dodržovat. Ceny, které si každá mateřská škola po skončení soutěže odnesla, věnovala MP Olomouc, BESIP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. (Čun)