Aktuality

Městské policie v České republice slaví čtvrt století své existence

V uplynulém týdnu se prezentovaly městské policie na třech výstavách PYROS, IDET a ISET, které se konaly na brněnském výstavišti.

V pavilonu F byly umístěny stánky celkem šestnácti městských policií statutárních měst, kdy součástí této výstavy byla i prezentace Ministerstva vnitra a také odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Cílem samotné akce byla prezentace práce městských policií široké veřejnosti, kdy se poukázalo na jednotu a vzájemnou spolupráci napříč republikou. Zejména pak na svou dnes již nezastupitelnou roli ve vztahu k  bezpečnostním složkám IZS na poli místních záležitostí veřejného pořádku, kterou si za pětadvacet let tyto organizace vybudovaly. Návštěvníci veletrhu mohli zhlédnout na stáncích městských policií rozmanité technické vybavení pro potřeby práce strážníků a dále pestrost vozového parku napříč lokalitami, kde jednotlivé městské policie působí. (Čun)