Aktuality

Studenti navštívili Městskou policii Olomouc

Desítka studentů ubytovaných na Domově mládeže při Střední škole zemědělské v Olomouci absolvovala ve čtvrtek 18. ledna v odpoledních hodinách exkurzi v sídle Městské policie Olomouc. 

Exkurze byla zaměřena na Městský kamerový dohlížecí systém. Studenti se tak dozvěděli zajímavé informace o samotném systému, jeho historii a fungování. Dále byla posluchačům přiblížena i samotná náplň práce olomouckých strážníků a fungování operačního střediska. (Čun)