Aktuality

Návštěva strážníků v denním stacionáři Domino

Besedu pro klienty denního stacionáře Domino, který je součástí centra sociálních služeb Klíč, uspořádali dne 6.3.2018 strážníci z Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc.

Klienty stacionáře strážníci s využitím obrazové prezentace seznámili s důležitými prvky stejnokroje a s identifikačními znaky příslušníků Městské policie Olomouc a Policie ČR. Strážníci se v rámci besedy věnovali i kompetencím těchto složek a situacím, za nichž se klienti mohou na strážníky či policisty obracet s žádostí o pomoc či s oznámením protiprávního jednání. Opomenuta nebyla ani bezpečnost v dopravě, kdy si strážníci s klienty zopakovali zásady bezpečného pohybu chodce a cyklisty v silničním provozu. Strážníci byli zahrnuti množstvím zvídavých dotazů a celé setkání se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Na závěr besedy obdrželi klienti od strážníků reflexní pásky, které zejména za snížené viditelnosti zvýší jejich bezpečnost při pohybu na pozemních komunikacích. (Mar)