Aktuality

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 16. března 2018 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2017 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnul i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Na samotný závěr ředitel poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně kladně vyhodnotil přístup strážníků v terénu k problematice statické dopravy a veřejného pořádku. Dále zhodnotil rok 2017 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby vedoucí Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA. Jako poslední vyzdvihl práci strážníků Mgr. Petr Hroch, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Díky své profesi psychologa dokázal při svém vystoupení všem přítomným velmi názorně nastínit důležitost pozitivních vztahů při jednání s občany a vnímání pocitu bezpečí na území města.

Další část již byla věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo dvaadvacet zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20 a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2017“ a „Strážník roku 2017“ bylo oceněno celkem šest zaměstnanců MPO. (Čun)