Aktuality

Olomoucký vojenský den

První červnovou sobotu se konala v areálu TJ Lokomotiva již tradiční akce Olomoucký vojenský den.

Cílem akce je popularizace Armády České republiky a ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Pro návštěvníky byly připraveny dynamické ukázky Vězeňské služby ČR a Vojenské policie. Dále byly pro děti nachystány na jednotlivých stanovištích hry a úkoly. Na stanovišti Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc si děti mohly vyzkoušet hry zaměřené na dopravní výchovu, pro větší byla připravena laserová střelnice a dospěláci mohli otestovat svou koordinaci pohybů ve slalomu mezi kužely s brýlemi simulující opilost a požití jiných návykových látek. (Čun)