Aktuality

Kurz první pomoci pro strážníky

V rámci zvyšování odborné způsobilosti probíhá v tomto týdnu pro strážníky Městské policie Olomouc kurz první pomoci.

Jeho realizátorem je Český červený kříž – Oblastní spolek Olomouc, kdy lektorem tohoto kurzu je Ing. Roman Váňa. Během kurzu budou také všichni účastníci proškoleni v používání AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Pro strážníky je připraven kurz s obsahem:

  • organizace systému zdravotnické záchranné služby, záchranný řetězec,
  • kvalifikované tísňové volání,
  • bezpečnost při poskytování první pomoci,
  • základní život zachraňující úkony,
  • využití AED v praxi,
  • nejčastější interní stavy,
  • modelové situace s aplikací získaných poznatků.

V letošním roce strážníci zasahovali u 138 případů, kdy bylo potřeba poskytnout první pomoc a zraněná osoba byla následně předána zdravotnické záchranné službě. V předchozím roce se jednalo o 166 případů a v roce 2016 o 172 případů. (Čun)