Aktuality

Pracovní setkání řídících pracovníků městských a obecních policií

Dnes v dopoledních hodinách proběhlo zasedacím sálu Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici pracovní setkání více než dvou desítek zástupců městských a obecních policií, kdy tématem byla dopravní problematika.

Na úvod posluchače přivítali primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA , náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jan Zahradníček a ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický. Poté již začal samotný program, kdy jako první vystupující seznámil ředitel Městské policie Olomouc přítomné o záměru jednotného hodnostního označení strážníků městských a obecních policií. Následoval krajský koordinátor pro BESIP Ing. Miroslav Charouz, který přednesl novinky ze zákona o provozu na pozemních komunikacích a Mgr. Petr Hrdlička z Olomouckého kraje s problematikou pravomoci obecní policie v silničním provozu. Po krátké přestávce následovala problematika bezpilotního létání (dronů) v činnosti obecních policií a alternativní způsoby úhrady parkovného. Na samotný závěr byla pro posluchače připravena prohlídka pracoviště nově vybudované Dopravní řídící ústředny. Cílem projektu je zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížené zátěže na životní prostředí.

Celá konference proběhla ve spolupráci manažerem prevence kriminality Olomouckého kraje Mgr. Michalem Poláčkem. (Čun)