Aktuality

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 8. března 2019 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2018 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnul i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Na samotný závěr ředitel poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně ocenil profesionální přístup strážníků v terénu při řešení problematiky veřejného pořádku.  Současně vyjádřil pracovníkům MPO pro výkon jejich činností plnou důvěru a veškerou podporu z pozice primátora statutárního města Olomouce.  Dále zhodnotil rok 2018 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby vedoucí Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA. Jako poslední vyzdvihl práci strážníků Mgr. Petr Hroch, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Díky své profesi psychologa dokázal při svém vystoupení všem přítomným velmi názorně nastínit důležitost pozitivních vztahů při jednání s občany a vnímání pocitu bezpečí na území města.

Další část již byla věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo jedenadvacet zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20 a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2018“ a „Strážník roku 2018“ bylo oceněno celkem šest zaměstnanců MPO.

Na úplný závěr slavnostní ceremonie byla předána i čestná medaile ředitele Městské policie Olomouc „Za záchranu života“, kterou převzal strážník Martin Navrátil za profesionální a pohotový zákrok, při kterém zachránil v prosinci loňského roku z uzamčeného vozidla dusícího se novorozence.

Po ukončení slavnostního aktu si ještě primátor a ředitel městské policie připravili pro zde přítomné dámy překvapení, v souvislosti s dnešním Mezinárodním dnem žen, v podobě květiny, kterou obdržela každá ze zde přítomných. (Čun)