Aktuality

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Páteční den na atletickém stadionu v Olomouci patřil sportu. Konalo se zde okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Akce, kterou zaštiťoval Český olympijský výbor, měla za cíl přimět žáky základních škol k aktivnějšímu stylu života a celkově propagovat zdravý životní styl, který s pohybem souvisí.

Pro žáky od pátých do devátých ročníků byl připraven pětiboj, který obsahoval trojskok, hod medicinbalem, kliky, přeskok přes švihadlo a dribling s míčem. Celkově se těchto disciplín zúčastnily více než dvě desítky družstev z okresu Olomouc.

Pro účastníky akce byl připraven bohatý doprovodný program. V preventivním stánku Městské policie Olomouc si děti mohly vyzkoušet střelbu z laserové pistole a různé dovednostní hry s policejní tématikou. (Čun)