Aktuality

Kamerový systém potřebuje modernizaci. Městské policii přispěje dotací i kraj

Na modernizaci městského kamerového systému využije Olomouc dotaci od Olomouckého kraje. Současný kamerový systém už totiž přestává dostačovat z hlediska kapacity paměťových zařízení.

Na konci loňského roku vypsal Olomoucký kraj dotační podprogram Podpora prevence kriminality. Odbor sociálních věcí olomouckého magistrátu proto spolu s vedením Městské policie Olomouc připravil žádost o dotaci ve výši 108 tisíc. „Cílem žádosti o dotaci je modernizace stávajícího záznamového serveru pro videozáznamy městského kamerového dohlížecího systému. Konkrétně jde o pořízení a instalaci nového setu paměťových disků,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje pak dne 29. dubna vyhovělo částečně žádosti o dotaci, a to ve výši 50 tisíc korun. Rada města Olomouce na pondělním jednání vzala tuto informaci na vědomí a schválila přijetí dotace. Celkové náklady na tento krok jsou 216 tisíc korun.