Tiskové zprávy

Častý nešvar olomouckých řidičů

Během výkonu služby jsou strážníci často kontaktováni ze strany chodců vystupujících z prostředků MHD se žádostmi o zvýšení kontrolní činnost vůči řidičům motorových vozidel, kteří v zastávkách MHD objíždějí zejména tramvaje zleva a dostávají se často do kolizních situací hrozících střetem mezi  projíždějícím vozidlem a přecházejícími chodci. 

Často se tak děje zejména u zastávek městské hromadné dopravy bez nástupního ostrůvku, jako například U Sv. Mořice a U Dómu. Právě v těchto místech v ulici Pekařská, 8. května a tř. 1. máje porušuje mnoho řidičů ustanovení paragrafu 15 odstavce 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Toto ustanovení  vymezuje, jak se má chovat řidič, před kterým zastavilo vozidlo hromadné dopravy.

„Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.“

Právě někteří motorizovaní účastníci silničního provozu tímto jednáním porušují zákon a dopouštějí se přestupku v dopravě, ohrožují zejména život a zdraví cestujících. Právě cestující mnohdy ani nečekají až tramvaj odjede ze zastávky a vstupují do vozovky před vozidlem MHD. Zde hrozí zvýšené nebezpečí středu s vozidlem, jehož řidič zde pohyb chodce ve většině případů nečeká a nepřizpůsobí tomu rychlost. Vzájemný střet však může mít pro samotné chodce fatální následky…bohužel někdy i smrtelné. (Čun)