Tiskové zprávy

Nález injekční stříkačky

Oznámení o nálezu injekční stříkačky vedle domu na tř. Kosmonautů přijalo ve čtvrtek 13.7.2017 po půl desáté ráno Operační středisko Městské policie Olomouc. Oznamovatelka na místě vyčkala do příjezdu strážníků, ukázala jim místo nálezu a ti injekční stříkačku uložili do boxu na infekční materiál. Od začátku roku městská policie přijala celkem 76 oznámení, kdy bylo odebráno k likvidaci celkem 136 kusů injekčních stříkaček.  

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky:

 - nedotýkejte se nalezené injekční stříkačky nebo jehly,

 - nález ihned oznamte na linku 156,

 - setrvejte na místě do příjezdu hlídky a ukažte hlídce místo nálezu,

 - mějte na paměti, že se jedná o nebezpečný infekční odpad. (Čun)