Tiskové zprávy

Odchycená užovka

Operační středisko Městské policie Olomouc dne 10.8.2017 v 15:05 hodin přijalo telefonickou žádost o odchyt hada, který se nacházel na zahradě rodinného domu na ulici Hlušovická. Strážníci na místě odchytili užovku obojkovou, nezraněnou a v dobré kondici, kterou následně vypustili do volné přírody. (Mar)