Tiskové zprávy

Nabízeli služby i přes zákaz

Od začátku tohoto týdne přijala Městská policie Olomouc celkem čtyři oznámení o podomních prodejcích, kteří nabízejí různé služby, nejčastěji změnu poskytovatele elektrické energie. Strážníci se s takovými prodejci setkávají i přes fakt, že na území města Olomouce je nařízením č. 7/2013 zakázán podomní prodej a poskytování služeb.

A jaké jsou nejčastější triky těchto prodejců:

  • prodejci jsou slušně oblečení, usměvaví a snaží se vzbudit důvěru,
  • budou Vám nabízet změnu na „výhodnější“ tarify související s odběrem elektřiny nebo plynu,
  • mohou se vydávat za pracovníky Vašeho současného poskytovatele energií,
  • nepřiznají, že se jedná o změnu dodavatele, i když se zeptáte.

V případě, že se s takovými prodejci setkáte, neprodleně kontaktujte Městskou policii Olomouc. (Čun)