Tiskové zprávy

Sedm stříkaček na jednom místě

Včera po osmé hodině ranní přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení o nálezu stříkaček u Památníku osvobození Rudou armádou v Čechových sadech. Strážníci z místa odebrali sedm kusů injekčních stříkaček a uložili je do sběrného boxu. V loňském roce strážníci odebrali k odborné likvidaci celkem 272, v roce 2016 212 a v roce 2015 197 injekčních stříkaček.

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky:

  • nedotýkejte se nalezené injekční stříkačky nebo jehly,
  • nález ihned oznamte na linku 156,
  • setrvejte na místě do příjezdu hlídky a ukažte hlídce místo nálezu,
  • mějte na paměti, že se jedná o nebezpečný infekční odpad. (Čun)