Tiskové zprávy

Kvůli oslavě narozenin nemohli spát

Dnes několik minut po půlnoci přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení o rušení nočního klidu z baru v ulici Panská. Hlídka na místě zjistila, že je zde slyšet hlasitě hrající reprodukovaná hudba, čímž docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci na místě kontaktovali odpovědnou osobu, která hudbu ztišila a celá věc tak byla vyřešena napomenutím. To však zřejmě ke zklidnění celé situace nestačilo, protože o hodinu a půl později byli strážníci na místo vysláni znovu. Vzhledem k tomu, že v baru oslava narozenin stále pokračovala a hlasitá hudba překračovala únosnou mez, bude se celým incidentem zabývat správní orgán. Od začátku roku městská policie řešila celkem jedenáct oznámení v souvislosti s rušením nočního klidu. Pět případů bylo oznámeno správnímu orgánu, zbývajících šest bylo vyřešeno rovným dílem pokutou a napomenutím. (Čun)