Tiskové zprávy

Víkendové nálezy injekčních stříkaček

Během uplynulé neděle přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc čtyři oznámení o nálezu injekčních stříkaček. Jednalo se o nálezy na ulicích Pasteurova, Černá cesta, Sokolovská a ve Smetanových sadech. Celkem strážníci odebrali šest kusů injekčních stříkaček, které budou předány k odborné likvidaci. Od začátku roku strážníci vyjížděli na 55 oznámení, kdy bylo odebráno celkem 107 kusů injekčních stříkaček.

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky:

  • nedotýkejte se nalezené injekční stříkačky nebo jehly,
  • nález ihned oznamte na linku 156,
  • setrvejte na místě do příjezdu hlídky a ukažte hlídce místo nálezu,
  • mějte na paměti, že se jedná o nebezpečný infekční odpad. (Čun)