Tiskové zprávy

Preventivní rady in-line bruslařům

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je bruslař účastníkem silničního provozu a patří mezi chodce. Bruslař tedy stejně jako každý jiný účastník silničního provozu je povinen pravidla znát a dodržovat, aby se z výletu nebo třeba jen krátké projížďky vrátil zdravý a spokojený.

Povinnosti bruslařů v silničním provozu:

  • bruslař musí stejně jako chodec užívat především chodník nebo stezku pro chodce, kde nesmí ohrozit ostatní chodce,
  • jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může bruslař užít, nesmí však nikoho ohrozit,
  • pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji,
  • bruslař je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní a řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích.

Jak předcházet úrazům:

  • používejte helmu a chránič loktů a kolen,
  • při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti,
  • nepřeceňujte své schopnosti,
  • přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete. (Čun)