Tiskové zprávy

Nalezené peníze mladík odevzdal

V úterý 14. května ve večerních hodinách se na služebnu Městské policie Olomouc osobně dostavil čtyřiadvacetiletý mladík. Důvodem jeho návštěvy byla finanční hotovost, kterou nalezl v bankomatu na ulici 1. máje, kdy se jednalo o částku ve výši 2 600,- Kč. Strážníci nález zaevidovali a jelikož se nepodařilo zjistit informace vedoucí k majiteli této hotovosti, bude finanční obnos předán finančnímu ústavu, který je majitelem předmětného bankomatu. V letošním roce se jednalo už o obdobný čtvrtý nález, kdy v přechozích případech byly u bankomatů nalezeny finanční obnosy v celkové výši 5 400,- Kč a v jednom případě i zapomenutá platební karta. (Čun)