Branný závod

Branný závod seniorů

ZPŮSOB HODNOCENÍ BRANNÉHO ZÁVODU

Pokud by došlo k situaci, že družstvo u stanoviště uvede kód, který neodpovídá kódu žádné z odpovědí na tomto stanovišti, obdrží družstvo za toto stanoviště 20 trestných bodů.

Na každém stanovišti ( 14 stanovišť ) tratě branného závodu plní družstvo úkol, při jeho nesprávném vyřešení „ získá“ 10 trestných bodů. Trestné body se při konečném vyhodnocování přepočtou na minuty v poměru 1 trestný bod = 1 minuta a tento čas se připočte k výslednému traťovému času.

Na stanovištích střelba, šipky, hod granátem na cíl se každý NE – zásah terče hodnotí 1 trestným bodem, družstvo tak může získat max. 3 trestné body, v přepočtu 1 trestný bod = 1 minuta. Obdobně na stanovišti lanové aktivity plní zadaný úkol každý člen družstva a za jeho nesplnění se družstvu přičte jeden trestný bod.

Časy jsou měřeny s přesností na sekundy.

Cílový čas je čas měřený od vyběhnutí družstva na trať branného závodu po proběhnutí posledního člena družstva cílem. Pokud cílový čas překročí 2 hodiny, soutěžní družstvo bude diskvalifikováno.

Trestné body ……………… 1 bod = 1 minuta

Celkový dosažený čas je výsledný traťový čas po přičtení času za získané trestné body na všech stanovištích a během branného závodu ( 14 + 4 ).

Konečné umístění družstev se stanoví dle celkového dosaženého času. O umístění družstev se stejným celkovým dosaženým časem rozhoduje počet získaných trestných bodů.

Pozorně prostuduj !!

Velitel branného závodu: str. Marková Vladimíra

Příloha: