Aktuality

Ředitelé a velitelé se setkali v krajském městě

Dne 27. 9. 2019 proběhlo pracovní setkání zástupců obecních a městských policií Olomouckého kraje v prostorách Magistrátu města Olomouce.

Mezi hlavní témata patřily navrhované legislativní změny zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který je aktuálně projednáván v poslanecké sněmovně. Mezi hlavní změny patří zpřesnění některých ustanovení uvedeného zákona včetně zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti podmiňující výkon práce strážníka.

Další oblastí bylo seznámení s navrhovanými změnami s cílem zlepšení a posílení sociálních podmínek strážníků ve srovnání s ostatními ozbrojenými složkami státu. Konkrétním problémem se jeví stárnoucí personální základna v rámci České republiky, spočívající v odlivu zájemců o pracovní pozice strážníka k ostatním ozbrojeným složkám poskytujících výsluhové příspěvky. V současné době zástupci statutárních měst v ČR prostřednictvím Kolegia ředitelů MP statutárních měst a hl. m. Prahy absolvují mnoho jednání na úrovni zástupců Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně Svazu měst a obcí ČR s cílem nalézt možnosti posílení sociálního postavení strážníka v rámci poskytovaných služeb při ochraně životů, zdraví a majetku občanů a při posilování jejich pocitu bezpečí.

V závěru jednání byl projednán záměr jednotného hodnostního označení městských a obecních policií v rámci České republiky včetně jejich grafického zpracování. (Čun)