Aktuality

Strážníci dohlíželi na první cestu do školy

Po celý školní rok vykonávají strážníci dohled u školských zařízení, která se nacházejí v blízkosti frekventovaných pozemních komunikací, zastavují před přechody pro chodce přijíždějící vozidla a tím umožňují dětem bezpečné přejití přes vozovku při cestě do školy i ze školy. 

Stejně tomu bylo i v úterý prvního září, tedy v první školní den. Strážníci školákům připomínali zásady bezpečného chování v silničním provozu, zejména v souvislosti s přecházením vozovky. Jako pozornost k začátku školního roku děti obdržely rozvrh hodin s policejní tématikou.

Apelujeme na řidiče, aby v místech, kde se u základních a mateřských škol nacházejí přechody pro chodce, byli více obezřetní a opravdu se věnovali jen řízení svého vozidla (a ne ovládání svého telefonu nebo autorádia, atd.), protože samotné děti jsou ještě mnohdy myšlenkami v „prázdninovém“ režimu a nevěnují pozornost svému okolí.

A ještě něco málo ze zákona:

  • je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech,
  • na přechodu pro chodce se chodí vpravo,
  • před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
  • chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,
  • jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat,
  • chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel,
  • chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem,
  • chodec musí dát přednost tramvaji. (Čun)