Aktuality

Burza práce a vzdělání

Ve čtvrtek 13. října se v areálu Výstaviště Flora Olomouc uskutečnil veletrh Burza práce a vzdělávání 2022.

Celou akci v úvodu zahájili primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Ing. Eva Fuglíčková a další hosté. Akce byla určena zejména zájemcům o zaměstnání, žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům, studentům SŠ a VŠ. Součástí bylo dále poradenství k hledání zaměstnání, výběru studijních oborů, k rekvalifikacím a práci v zemích EU. Ve stánku Městské policie Olomouc strážníci odpovídali na dotazy ze strany potencionálních uchazečů o práci, které se týkaly zejména podmínek pro přijetí. Mnoho dalších otázek směřovalo na zástupce městské policie také z řad studentů a to do oblasti samotné činnosti městské policie a náplně práce strážníků. Návštěvníci veletrhu si také v našem stánku mohli vyzkoušet střelbu na laserové střelnici, brýle simulující požití návykových látek nebo části výstroje v podobě balistické vesty a přilby.