Tiskové zprávy

Největší olomoucký park se změnil na pěší zónu

Ve Smetanových sadech v Olomouci došlo ke změně místní úpravy (dopravního značení), kdy byla předchozí úprava, která byla realizována pomocí dopravního značení IZ8a – Zóna s dopravním omezením nahrazena dopravní značkou IZ6a – Pěší zóna. Dále došlo i ke změně vodorovného dopravního značení (jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro chodce).

Na každém vstupu, či vjezdu do Smetanových sadů je umístěna svislá dopravní značka „Pěší zóna“, ze které vyplývá, že zde nemohou vjíždět žádná jiná vozidla „MIMO CYKLISTŮ PO VYZNAČENÝCH KORIDORECH A VOZIDEL S POVOLENÍM VÝSTAVIŠTĚ FLORA a.s.“, která byla následně doplněna o dopravní značku E13 „Text“ s textem „POZOR ZMĚNA ORGANIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V PARKU (viz. foto)“. Koridory jsou na vozovce označeny symboly kola, ale také symboly chodce. V takovém místě je potřebné dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním účastníkům účastnících se provozu na pozemních komunikacích, neboť se jedná o smíšené stezky (viz. foto).

A co to znamená pro návštěvníky Smetanových sadů? Znamená to, že se všichni musí řídit pravidly, které stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v ustanovení §39 tohoto zákona, kdy:

Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen příslušnou dopravní značkou IZ6a – Pěší zóna a je ukončena dopravní značkou IZ6b – Konec pěší zóny.

V pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a hry dětí na pozemní komunikaci nejsou dovoleny. Vozidla smí do takto označené zóny vjíždět jen ta, která jsou uvedena na spodní části dopravní značky „Pěší zóna“, jiným vozidlům je zde vjezd zakázán.

V „Pěší zóně“ pak smí řidiči uvedených vozidel (tedy i cyklisté) jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

Naopak chodci musí v „Pěší zóně“ umožnit vozidlům jízdu.

Chodci i cyklisté musí v takto označené zóně dodržovat i ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zejména jsou účastníci provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení §4, písm. a, b) zákona o provozu na pozemních komunikacích povinni se chovat ohleduplně a ukázněně, tak aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví, majetek, životní prostředí, zvířata a sebe. Své chování jsou povinni přizpůsobit stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích a svým schopnostem a zdravotnímu stavu. Dále jsou účastníci silničního provozu povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Autor: Velitel Dopravní služby a ostrahy