Tiskové zprávy

Buďme k sobě ohleduplní

Letos v létě to bude již jedenáct let, co byla na ulici Wolkerova vybudována tramvajová zastávka tzv. vídeňského typu. Výstavba další obdobné zastávky je plánována v letošním roce na Masarykově třídě v lokalitě U Bystřičky. Jak řidiči, tak i chodci si na tento specifický typ zastávek již zvykli, ale přesto neuškodí zopakovat některá fakta nebo pravidla, jak se zde jako účastník silničního provozu chovat.

Zastávka vídeňského typu je v České republice používaný název pro typ stavebního uspořádání tramvajové zastávky, v níž nástupiště je tvořeno úsekem vozovky zvýšeným zcela nebo téměř na úroveň chodníku. Účelem tohoto uspořádání je zvýšení bezpečnosti dopravy a usnadnění nástupu a výstupu. Zvýšení vozovky má podobný účinek jako zpomalovací práh – výrazně upozorňuje řidiče silničních vozidel na přítomnost zastávky.

Na uvedený typ zastávky jsou řidiči upozorňováni dopravními značkami IJ4d – Zastávka a tramvaje a IP2 – Zpomalovací práh. Samotná změnu sklonu u nájezdové rampy tramvajové zastávky je označena vodorovnou dopravní značkou V17 – Trojúhelníky. A jak by se měli řidiči na místě chovat, je jasně upraveno v §15 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.

Zastávkový mys kromě bezpečnosti přináší cestujícím i pohodlí. K tramvaji mají bezbariérový přístup přímo z chodníku. Chodci by ale neměli zapomínat na fakt, že je určen k tomu, aby ho využili bezprostředně před nástupem do tramvaje a aby ho urychleně opustili po výstupu z tramvaje.

Tímto apelujeme na výše uvedené skupiny účastníků silničního provozu, aby dodržovali příslušná pravidla silničního provozu a nedocházelo tak ke zbytečným kolizním situacím. (Čun)