Pěší zóny v centru města

Pěší zóna označená dopravní značkou IZ6a – "Pěší zóna" a IZ6b – "Konec pěší zóny"  je oblast určená především pro chodce: ve spodní části dopravního značení je možno vhodným nápisem nebo symbolem upravit dobu a podmínky vjezdu vozidel.
Nad rámec všeobecných pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou všichni účastnici provozu na pozemních komunikacích povinni dodržovat pravidla ustanovení § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pěší zóny v centru města Olomouce:

Pěší zóna v oblasti Horního náměstí včetně ulic Pekařská, Denisova, Pavelčákova, Ztracená a Ostružnická

Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd: vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, cyklisté a vozidla taxislužby, přičemž vozidlům svateb je vjezd povolen pouze ul. Pavelčákovou a dále vzhledem k tramvajové přepravě vozidlům DPMO v ul. Pekařské, Denisové. V době od 18:00 hod. do 10:00 hod., mají povolen vjezd vozidla dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost), vozidla zásobující v pěší zóně obchodní síť potravinami navíc v době od 12:00 hod. do 14:00 hod. Dále z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyplývá povolení vjezdu do pěší zóny v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné vozidlům s označením O7, taktéž bez časového omezení.

parkovani-opletalova-otoc

Pěší zóna v ulicích: Lafayettova, Dolní náměstí, Kapucínská, Hrnčířská, Purkrabská, Kozí, Panská, Žerotínovo náměstí, Na hradě, Universitní, Blažejské náměstí, Šemberova, Křivá a části ulice Kateřinská

Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, taxislužby, dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost) a cyklisté.

parkovani-pz03

Pěší zóna v ulici Koželužská

Pěší zóna v ulici Koželužská, je provoz vozidel upraven ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” takto: vjezd povolen od 00.00 hod. do 24.00 hod. vozidlům do 3,5 t a cyklistům, v době od 18:00 hod. do 10:00 hod. a v době od 12:00 hod. do 14:00 hod.  vozidlům dopravní obsluhy nad 3,5 t.

parkovani-kozeluzska-otoc

Pěší zóna na ulici: 8.května

Začínající od křižovatky ulic 8.května a Slovenská až po křižovatku ulic 8.května a ulic Opletalova, Zámečnická a Pekařská. Zde je provoz vozidel ve spodní části dopravní značky IZ6a “Pěší zóna” místní úpravou stanoven takto: bez časového omezení mají povolen vjezd vozidla IZS, MmOl, TSMO, MPO, taxislužby, dopravní obsluhy (dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost) a cyklisté. Pro příjezd a odjezd žáků ZŠ 8.května je určeno parkoviště „K+R“ na ulici Slovenská.

8kvetna-zona

Parkoviště K + R

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.

kar-foto
 
  Stávající pěší zóny se nachází v oblasti zóny o placeném parkování. Při parkování musí tedy řidič respektovat podmínky nařízení č. 5/2019 | ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 24. 4. 2019
 Výjimky z dopravního značení (IZ6a – Pěší zóna) povoluje Magistrát města Olomouce, Odbor správy městských komunikací a MHD, Oddělení dopravních opatření a mobiliáře.