Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Olomouc se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace ve správě statutárního města Olomouc.

Internetové stránky

Mobilní aplikace

Stav souladu

Internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný
- z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Většina fotografií ve fotogaleriích neobsahuje strojově zpracovatelný text
  • Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  • Některé publikované informace mohou být dostupné ještě v proprietárních formátech DOC/XLS od kterých ale postupně ustupujeme a nahrazujeme je už standardizovanými ekvivalenty OpenXML (DOCX/XLSX) nebo Open Document Format (ODT/ODS). Tyto formáty umožňují s daty dále pracovat mimo prostředí webu v dnes už poměrně široké škále aplikací různých dodavatelů.
  • Obdobně pak a s důrazem na primárně tiskové využití či archivaci nabízíme významnou část dokumentů ve formátu PDF, který je nasazován kdekoliv je žádoucí striktně zachovat originální rozložení vícestránkových dokumentů i jejich typografii aniž by to negativně ovlivnil výraznější posun verzemi prohlížeče či obecně použitá platforma na straně klienta.
  • Některé PDF soubory obsahují naskenované stránky ve formě rastrové grafiky a není v nich text uchován v přímo strojově zpracovatelné podobě. U novějších dokumentů mohou být tyto rastry doplněny o textovou vrstvu, generovanou s pomocí OCR, vhodnou k alespoň částečnému strojovému zpracování (například fulltextovému prohledávání).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 8. 2020

Prohlášení bylo revidováno dne 14. 8. 2023

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby naše stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. V případě, že na stránkách narazíte na jakoukoliv překážku, piště na email: [email protected], tel.: 585 513 292.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]

Informace prezentované v jiných formátech

Dokumenty a formuláře jsou dostupné obvykle ve formátech PDF, DOC, XLS.

  • Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF, doporučujeme nainstalovat aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.
  • Pro zobrazení dokumentů a tabulek ve formátech DOC, RTF a XLS je vhodné použít aplikace některého kancelářského balíku, například Microsoft Office, nebo zdarma dostupný LibreOffice (dříve OpenOffice).
    Pokud se spokojíte jen s možností tyto formáty prohlížet bez úprav, můžete zdarma použít prohlížeče (Word Viewer a Excel Viewer), které jsou ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.