Významné události

Významná ocenění

Významná ocenění si v prostorách olomoucké radnice převzali při slavnostním vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Územního odboru Olomouc ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický a velitel oddělení pro směnu Aleš Neumann.

Více

Společně ve službě i na transfuzním lůžku

Stalo se tradicí, že strážníci chodí společně darovat krev. Bylo tomu tak i 17. 9. 2014, kdy dvě desítky strážníků za podpory jejich nejvyššího nadřízeného, primátora statutárního města Olomouce JUDr. Martina Majora, MBA společně darovaly tu nejcennější tekutinu zachraňující  životy a zdraví pacientů.

Více

Nadační dětský den a předání cen Nadace Bezpečná Olomouc

Dne 1. 6. 2014 ve Smetanových sadech v Olomouci Nadace Bezpečná Olomouc uspořádala akci  u příležitosti Mezinárodního dne dětí „Bezpečně na kole“, které se účastnili i strážníci Preventivně informační skupiny MP Olomouc.

Více

Strážníci opět darovali krev

Strážníci Městské policie Olomouc společně se svým ředitelem dne 2.4.2014 opět darovali krev na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Více

Seminář pro seniory

Dne 27.3.2014 od 9.00 hod. proběhla ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici akce „Nástrahy života aneb senior v nebezpečí“. Akci pořádalo středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Městskou policií Olomouc a Policií ČR.

Více

Evidence jízdních kol

S účinností od 1. 1. 2014 končí dosavadní evidence jízdních kol v rámci Městské policie Olomouc (MPO). Důvodem je zapojení MPO do celostátní evidence jízdních kol spravované firmou CEREK (dosavadní evidence zůstává v platnosti). Zájemci o evidenci jízdních kol mají možnost se sami zaregistrovat na adrese www.cerek.cz, kde se dozví i veškeré informace a podrobnosti.

Více

Medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Strážníci MP Olomouc Bc. Josef Hovád a Jaroslav Stadler dne 11. 12. 2013 v odpoledních hodinách v prostorách olomoucké radnice při slavnostním vyhodnocení nejlepších policistů Územního odboru (ÚO) Olomouc převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie ČR plk. RNDr. Jaroslava Skříčila a vedoucího ÚO Olomouc plk. Mgr. Bc. Petra Tománka „Medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje“ za spolupráci s organizačními články Policie ČR v oblasti veřejného pořádku a boje s kriminalitou.(Vac)

Více

Cyklus besed pro seniory

V zasedací místnosti MP Olomouc se v listopadových dnech uskutečnil další cyklus besed určených seniorům.
Každý účastník besed obdržel kromě rad a informací předaných prostřednictvím informačních letáků i upomínkové předměty využitelné pro zvýšení osobního bezpečí.

Více
Foto: archiv

Zlatý kříž Českého červeného kříže

Zlatým křížem Českého červeného kříže byl za 80 bezpříspěvkových odběrů krve vyznamenán strážník MP Olomouc David Vronka. Právem mu náleží uznání a poděkování nás všech.

Více

Medaile Olomouckého kraje „Za záchranu lidského života“

Medaili Olomouckého kraje „Za záchranu života“ převzal na slavnostní akci HZS Olomouckého kraje 20. 9. 2013 v Přerově z rukou hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila strážník MP Olomouc David Císař. Toto významné ocenění obdržel za své dva hrdinské skutky. V prvním případě na jaře letošního roku ve svém volnu společně se dvěma kamarády zachránil 3 vodáky topící se pod splavem v řece Desné v obci Loučná nad Desnou a ne dlouho poté v létě při výkonu služby a opět s nasazením vlastního života zachránil topícího se muže z řeky Moravy v Olomouci.

Více