Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém slouží obyvatelům od roku 1997. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

Největší počet kamerových bodů je soustředěn do centra města, které také vykazuje nejvyšší nápad trestných činů a protiprávního jednání.

Na financování MKDS se podílelo statutární město Olomouc, byla využita i dotace z Ministerstva vnitra ČR a v minulosti se na spolufinancování podílela i Nadace Bezpečná Olomouc.

Celková částka vynaložená na realizaci kamer včetně příslušenství činí téměř 21 000 000,- Kč (proinvestovaná částka od první etapy v roce 1997 až do současnosti).

Kamerový systém v současné době tvoří 27 stacionárních kamer a 2 panoramatické kamery a 10 bezpečnostních kamer, umístěných v 5-ti podchodech pro chodce.

Pro operativní monitorování lokalit se zvýšenými projevy vandalských projevů, sprejerství, znečišťování veřejného prostranství či zakládání nepovolených skládek slouží také provozovaný mobilní kamerový systém.

V roce 2016 začala postupná obnova kamerového systému. Proběhla výměna stávajících čtyř analogových kamer za digitální s rozlišením Full HD. V následujících letech obnova pokračovala, a to v roce 2017 výměnou osmi kamer a v roce 2018 bylo nahrazeno zbylých devět analogových kamer za kamery digitální. Jejich výhodou je lepší rozlišovací schopnost i zpětná práce s pořízeným záznamem.

V roce 2018 se podařilo realizovat I. etapu instalace 7 kusů kamer na školní hřiště a to v rámci projektu „Školní hřiště pro veřejnost" a to při ZŠ Heyrovského, ZŠ Tererovo náměstí, ZŠ Zeyerova a ZŠ Řezníčkova z důvodu dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a předcházením zejména majetkové trestné činnosti v těchto areálech. V roce 2019 navázala II. etapa projektu instalací dalších 8 kamer a to na školní hřiště při ZŠ Spojenců, ZŠ Demlova, ZŠ Holice – Náves Svobody a ZŠ Rožňavská.

V listopadu 2019 byl realizován projekt „Olomouc – rozšíření MKDS„, kdy došlo k instalaci dvou bezpečnostních kamer na Dolní náměstí, které v současné době doplňují monitorování již stávající kamerou. Projekt, v celkové částce 1 102 000,- Kč, byl realizován díky dotaci Ministerstva vnitra ČR a částí se podílelo statutární město Olomouc.

V roce 2020 byla v rámci projektu „Olomouc – nové kamerové body a doplnění stávajících otočných kamer" realizována další etapa rozšíření kamerového systému. Nové lokality pro umístění kamerových bodů byly vybrány na základě statistických údajů Městské policie Olomouc a Policie ČR.

Systém byl rozšířen o 4 otočné kamery, a to s umístěním na rohu ul. 8. května x Zámečnická, na tř. Svobody 26, dále na Palachově náměstí - Terezská brána a na Gorazdově náměstí. U stávajících dvanácti kamerových bodů došlo k doplnění o pohledové kamery. Projekt, v celkové částce 1 538 000,- Kč, byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR.

V současné době je celý systém sjednocen a je plně digitalizován.

Možnost využívání monitorovací techniky výrazným způsobem zvyšuje efektivitu výsledné činnosti strážníků v terénu při dohledu nad veřejným pořádkem a dopravní problematikou.

Kamery obsluhuje 6 stálých pracovníků v nepřetržitém provozu.

Pracovníci zařazení na obsluze kamerového systému svou prací významnou měrou přispívají k bezpečnějším lokalitám na území města. Ve spolupráci s operačním střediskem tak podstatnou měrou zajišťují akceschopnost MPO v rámci dostupných sil a prostředků.

Otevřít mapu v novém okně »

Etapy rozšiřování kamerového systému

 

17. etapa rok 2020 - instalace 4 ks kamer + doplnění stávajících otočných kamer o pohledové kamery

 • 8. května x Zámečnická
 • Terezská brána
 • tř. Svobody 26
 • Gorazdovo náměstí

16. etapa rok 2019 - II. etapa instalace 8 ks kamer na školní hřiště

 • ZŠ Spojenců
 • ZŠ Demlova
 • ZŠ Holice - Náves Svobody
 • ZŠ Rožňavská

+ instalace 2 ks kamer na Dolní náměstí + záznamový server

modernizace záznamového videoserveru - pořízení a instalace setu paměťových modulů - dotace z Olomouckého kraje

15. etapa rok 2018 - instalace - dokončení obnovy - výměna 9 ks analogovývh kamer za kamery FullHD

I. etapa instalace 7 ks kamer na školní hřiště
 • ZŠ Heyrovského
 • ZŠ Tererovo náměstí
 • ZŠ Zeyerova
 • ZŠ Řezníčkova

14. etapa rok 2017 - instalace - výměna 8 ks analogovývh kamer za kamery FullHD

13. etapa rok 2016 - instalace 2 ks kamer + výměna 4 ks analogových kamer za kamery FullHD

 • Smetanovy sady - Rudolfova alej
 • Neředín - hřbitov

12. etapa rok 2015 - kamery v podchodech

instalace 10 ks bezpečnostních kamer v 5-ti podchodech
 • křižovatka Foersrova pošta
 • křižovatka pod FN - Štítného x Hněvotínská
 • Brněnská - tramvajová zastávka fakultní nemocnice
 • Brněnská - tramvajová zastávka Pionýrská
 • Tovární - autobusové nádraží

11. etapa rok 2014 - rozšíření mobilního systému

 • mobilní kamerový systém - 9 kamer - rozšíření mobilního kamerového systému

Kamery v podchodech

V měsíci listopadu 2015 byl spuštěn nový projekt Městské policie Olomouc z oblasti situační prevence ve městě. Záměrem městské policie je přispět k rozšíření tzv. bezpečných zón pro chodce na páteřní komunikaci města s cílem přispět k jejich využívání chodci všech věkových kategorií před riskantním přecházením frekventovaných komunikací.

Celkem bylo instalováno 10 bezpečnostních kamer v provedení antivandal do 5-ti podchodů pro chodce. Jedná se o podchod na ulici Foerstrova u pošty, podchod na křižovatce ulic Štítného x Hněvotínská u Fakultní nemocnice, dva podchody na ul. Brněnská a podchod na ul. Tovární u autobusového nádraží.

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí chodců i motoristů, eliminace majetkové a násilné trestné činnosti ve vytipovaných podchodech.

Projekt v celkové hodnotě 1,7 mil. korun mohl být realizován díky dotaci Ministerstva vnitra a částí se podílelo statutární město Olomouc. 

 

Výsledky Městského kamerového dohlížecího systému v jednotlivých letech

Efektivita činnosti MKDS a jeho preventivní účinnost je velmi obtížně měřitelná, čísla nejsou příliš směrodatná, ale rozhodující je fakt, že lokality sledované kamerami jsou bezpečnější a není v nich páchána trestná činnost, není ohrožován život či zdraví občanů. V opačné případě lze efektivně a včas zasáhnout.

Kontakt: [email protected]

Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 3
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 25
Přestupky proti majetku 7
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 4
Zadržení pachatelů TČ 2
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 60
Nepovolené parkování 133
Nesvítící veřejné osvětlení 17
Monitorování v rámci akcí 72
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 95
Znečištění veřejného prostranství 48
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 51
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 5
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 19
Přestupky proti majetku 6
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 7
Zadržení pachatelů TČ 5
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 52
Nepovolené parkování 82
Nesvítící veřejné osvětlení 22
Monitorování v rámci akcí 83
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 77
Znečištění veřejného prostranství 37
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 40
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 6
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 31
Přestupky proti majetku 8
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 7
Zadržení pachatelů TČ 4
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 41
Nepovolené parkování 55
Nesvítící veřejné osvětlení 18
Monitorování v rámci akcí 118
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 63
Znečištění veřejného prostranství 32
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 67
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 11
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 47
Přestupky proti majetku 10
Sprejeři - předáno PČR 1
Zadržení pachatelů TČ 3
Pohyb osob v kašnách 55
Nepovolené parkování 146
Nesvítící veřejné osvětlení 26
Monitorování v rámci akcí 198
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 94
Znečištění veřejného prostranství 47
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 88
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 7
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 83
Přestupky proti majetku 6
Sprejeři - předáno PČR 5
Zadržení pachatelů TČ 7
Pohyb osob v kašnách 22
Nepovolené parkování 189
Nesvítící veřejné osvětlení 23
Monitorování v rámci akcí 147
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 73
Znečištění veřejného prostranství 69
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 87
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 11
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 77
Přestupky proti majetku 11
Sprejeři - předáno PČR 8
Zadržení pachatelů TČ 2
Pohyb osob v kašnách 27
Nepovolené parkování 276
Nesvítící veřejné osvětlení 13
Monitorování v rámci akcí 117
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 75
Znečištění veřejného prostranství 60
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 62
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 12
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 83
Přestupky proti majetku 10
Sprejeři - předáno PČR 8
Zadržení pachatelů TČ 7
Pohyb osob v kašnách 17
Nepovolené parkování 319
Nesvítící veřejné osvětlení 24
Monitorování v rámci akcí 108
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 114
Znečištění veřejného prostranství 70
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 47