Aktuality

Strážníci dohlíželi na první cestu do školy

Po celý školní rok vykonávají strážníci dohled u školských zařízení, která se nacházejí v blízkosti frekventovaných pozemních komunikací, zastavují před přechody pro chodce přijíždějící vozidla a tím umožňují dětem bezpečné přejití přes vozovku při cestě do školy i ze školy.

Stejně tomu bylo i v pondělí druhého září, tedy v první školní den. Strážníci školákům připomínali zásady bezpečného chování v silničním provozu, zejména v souvislosti s přecházením vozovky. Jako pozornost k začátku školního roku děti obdržely rozvrh hodin s policejní tématikou.

Se začátkem školního roku také opět začínají preventivní besedy v mateřských a základních školách, které realizují strážníci z Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc. Ti se při těchto preventivních aktivitách setkávají s dětmi z mateřských škol až po žáky pátých ročníků základních škol. Jen v roce 2018 jsme uskutečnili besedy v 330 třídách mateřských a základních škol, kdy jsme oslovili téměř 7 500 dětí. (Čun)