Aktuality

Kurz první pomoci pro strážníky

V rámci zvyšování odborné způsobilosti proběhl ve čtvrtek 10. června pro strážníky Městské policie Olomouc kurz první pomoci.

Dvanáctka strážníků prošla během dnešního dne kurzem, jehož realizátorem byl Český červený kříž – Oblastní spolek Olomouc, kdy lektorem je Ing. Roman Váňa se svým kolektivem. Během kurzu byli také všichni účastníci proškoleni v používání AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz obsahoval:

  • organizaci systému zdravotnické záchranné služby, záchranný řetězec,
  • kvalifikované tísňové volání,
  • bezpečnost při poskytování první pomoci,
  • základní život zachraňující úkony,
  • využití AED v praxi,
  • nejčastější interní stavy,
  • modelové situace s aplikací získaných poznatků. (Čun)