Aktuality

Kontrola rybářů

Dnes v dopoledních hodinách proběhla další ze součinnostních akcí Městské policie Olomouc a rybářské stráže při olomoucké organizaci Českého rybářského svazu. Strážníci společně s rybářskou stráží kontrolovali rybáře u vodních ploch na katastrálním území města Olomouce.

Při akcích je kontrolováno dodržování zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství a jejich platných ustanovení.

Strážníci se na akcích podílejí zejména z preventivních důvodů. Během kontrol může nastat situace, kdy kontrolovaný rybář odmítne rybářské stráži prokázat svoji totožnost, i když ta je podle paragrafu 16 zákona o rybářství oprávněna požadovat prokázání totožnosti od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy. V tu chvíli přichází na řadu muži zákona.

Během dnešní akce jsme společně s rybářskou stráží nezaznamenali žádné nedostatky u rybářů. (Čun)