Aktuality

Letní etapa zahradnického veletrhu Flora Olomouc

Od čtvrtka 19. srpna do neděle 22. srpna se bude v areálu Výstaviště Flora Olomouc konat květinová výstava a zahradnický veletrh Flora Olomouc 2021.

V okolí výstaviště a přilehlých ulic bude opět zaznamenán zvýšený počet projíždějících vozidel. V rámci zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby řidiči respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a pořadatelů.

Pro návštěvníky jsou připraveny odstavné plochy pro vozidla. Parkovací plocha s kapacitou cca 2 000 míst bude k dispozici v areálu obchodního centra Šantovka a také na parkovišti u bývalého autobusového nádraží na ulici Aksamitova (po uhrazení příslušného poplatku za parkování). Pro autobusy bude vyhrazeno parkoviště na ulici Holická (za bývalým sídlem Dopravního inspektorátu Policie ČR). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučujeme odstavení vozidel v okrajových částech města a využití městské hromadné dopravy při přepravě na výstaviště.

Ze strany pořadatelů akce bude použit naváděcí systém, včetně umístění směrových šipek, které budou návštěvníky směrovat na vyhrazená parkoviště.

V rámci bezpečnostních a hygienických opatření budou v celém areálu výstavy připraveny informační piktogramy a cedule s aktuálními opatřeními. Vše se bude odvíjet od aktuálních nařízení v daném termínu.

Dále apelujeme na návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost osobním věcem, zavazadlům a zabezpečení vozidel. Právě kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi.

Více informací o samotné výstavě najdete na webových stránkách Výstaviště Flora Olomouc (Čun)