Tiskové zprávy

Spor o televizi ukončili až strážníci

Během včerejšího odpoledne byli strážníci Městské policie Olomouc vysláni k bytovému domu na ulici Hněvotínská, kde dle oznamovatelky mělo dojít k narušení občanského soužití ze strany správce domu. Ten měl oznamovatelce odstřihnout přívodní kabel od televize a ta tak zůstala bez signálu. Na místě se k celé věci vyjádřil i správce domu a ten hlídce uvedl, že přestřihl přívodní kabel z důvodu havarijního stavu střechy, kdy došlo k zatečení do bytu pod střechou. Důvodem byl právě kabel, které neoprávněně vedl jinou cestou, než mají ostatní obyvatelé domu. Hlídka zúčastněné poučila, že se v tomto případě jedná o občanskoprávní spor a musejí se proto obrátit na jinou instituci. (Čun)