Tiskové zprávy

Uzavírka omezí provoz v centru města

Od pondělí 8. 8. 2022 dojde k úplné uzavírce křižovatky ulic Aksamitova a třída Svobody v Olomouci, což znamená další dopravní komplikace na třídě Svobody.

Samotná uzavírka bude od světelné křižovatky ulic Polská, třída Svobody a 17. listopadu ve směru jízdy do centra města až po ulici Nerudova. Uzavírka celé šířky vozovky bude označena dopravním značením B1 – zákaz vjezdu všech vozidel, Z2 – zábrana pro označení uzavírky s dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „MIMO VOZ STAVBY A TRAM“. Dále bude uzavřen celý jízdní pruh na uvedené světelné křižovatce ve směru jízdy do centra (od ulice 17. listopadu k ulici Aksamitova). Uzavření uvedeného jízdního pruhu bude realizováno pomocí dopravní značky Z4a – směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo, doplněné o dopravní značku C2c – Přikázaný směr jízdy vlevo, doplněné o dodatkovou tabulku s nápisem „MIMO VOZ STAVBY A TRAM“.

Z ulice Polská bude odbočovací jízdní pruh ve směru jízdy do centra města (na třídu Svobody) uzavřen a označen pomocí dopravní značky Z4b – směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, doplněné o dopravní značku C2b – Přikázaný směr jízdy vpravo, doplněné o dodatkovou tabulku s nápisem „MIMO VOZ STAVBY A TRAM“. Mapy dopravního značení viz přílohy.

V rámci této uzavírky dojde i k omezení v rámci MHD a to v termínu od 8. 8. 2022 do 18. 9. 2022, což se týká autobusové dopravy. Tramvajové spoje budou v místě uzavírky omezeny až od 14. 8. 2022 do 18. 9. 2022.

Autobusové zastávky linky 11, 14, 16, 17, 20, 22, 50, 51 a 52 ve směru jízdy z centra (tedy směr Smetanovy sady, Envelopa) do vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na třídě Svobody před filozofickou fakultou.

Pro opačný směr (tedy do centra – směr náměstí hrdinů) bude zastávka MHD umístěna do ulice Nerudova.

Obě zastávky budou označeny označníkem zastávky, kdy na těchto zastávkách budou zastavovat i linky 18, 27 a 29 (viz mapa).

Linka 28 směr Nedvězí bude umístěna na ploše tržnice (staré autobusové nádraží) – označník linky 61.

Objízdná trasa pro MHD je vedena po třídě Svobody, Nerudova, Vídeňská, Polská a zpět v opačném pořadí. Značeno příslušným dopravním značením.

V této souvislosti dojde k zobousměrnění ulic Nerudova, Remešova, Aksamitova a Vídeňská v úseku Nerudova – Polská.

Objízdná trasa pro osobní dopravu a zásobování bude vedena po stávající objízdné trase v rámci uzavírky křižovatky třída Svobody a Havlíčkova.

Co se týče příjezdu a odjezdu na ul. Kateřinskou, tak dojde k zobousměrnění tzv. malé třídy Svobody (Kaštanové aleje).

Výjezd z ulice Kateřinská bude veden na malou třídu Svobody (kaštanovou alej), dále pak na ul. Lafayettova, Javoříčská, Nešverova, Vídeňská a Havlíčkova. Popřípadě z ulice Lafayettova na třídu Svobody, Nerudovu, Vídeňskou a Polskou a obráceně při příjezdu. (Čun)