Aktuality

Výcvik Pořádkové jednotky Městské policie Olomouc

V čtvrtek 19.1.2017 proběhl další z výcviků pořádkové jednotky, který byl tentokrát zaměřen na činnost resuscitačního týmu podle ERC Guidelines 2015 v souladu s doporučením České resuscitační rady. 

Strážníci procvičovali zejména postup při resuscitaci novorozence a dítěte za použití ambuvaku a ústního vzduchovodu. Druhá část výcviku byla prakticky zaměřena na opakování základních slaňovacích dovedností a na práce ve výškách. (Čun)