Aktuality

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 17. února 2017 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2016 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnul i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Dále byla přednesena problematika aktuální personální situace. Na samotný závěr ředitel poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně kladně vyhodnotil přístup strážníků v terénu k problematice statické dopravy.

Dále zhodnotil rok 2016 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby vedoucí Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA. Práci strážníků a důležitost verbální a neverbální komunikace při styku s občany dále vyzdvihl Mgr. Petr Hroch, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Jako poslední z hostů vystoupila manažerka prevence kriminality PhDr. Jarmila Fritscherová, která v obrazové prezentaci zhodnotila uplynulých dvacet let prevence kriminality v Olomouci.

Další část již byla věnována samotnému ocenění  zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo sedmnáct zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 20 a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2016“ a „Strážník roku 2016“ bylo oceněno celkem sedm zaměstnanců MPO.

V rámci slavnostní ceremonie byla předána i čestná medaile ředitele Městské policie Olomouc “Za zásluhy“, kterou převzal strážník Přemysl Mlčoch za dlouhodobé dosahování nadstandardních pracovních výkonů a prosazování dobrého jména Městské policie Olomouc. (Čun)