Aktuality

Návštěva strážníků v denním stacionáři Domino

Besedu pro klienty denního stacionáře Domino, který je součástí centra sociálních služeb Klíč, uspořádali ve středu 13. března strážníci z Preventivně informační skupiny Městské policie Olomouc.

Preventisté posluchače seznámili s náplní práce olomouckých strážníků, s důležitými prvky jejich stejnokroje a výstroje. V rámci besedy byla probrána témata osobní bezpečnosti nebo také bezpečného chování v silničním provozu z pozice chodce nebo cyklisty. Strážníci byli zahrnuti množstvím zvídavých dotazů a celé setkání se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. (Čun)