Tiskové zprávy

Spadlá větev ohrožovala bezpečnost chodců

Včera ráno jsme při hlídkové činnosti zjistili u křižovatky ulic Nezvalova a Březinova ulomenou větev ležící na chodníku. Samotné místo jsme zkontrolovali a naštěstí, vzhledem k velikosti větve, nedošlo při pádu k žádnému zranění osob nebo škodě na majetku. Strážníci místo provizorně zabezpečili a následně bylo vše nahlášeno Technickým službám města Olomouce s žádostí o odklizení části stromu. (Čun)