Cyklodoprava

Koloběžka a její elektro verze – znáte svoje povinnosti?

Během posledních let se ke zdravému pohybu přidala jízda na koloběžce. Jedná se o pohyb, který v sobě kombinuje fyzickou námahu a poměrně rychlý přesun z místa na místo a k tomu nenáročnost místa na zaparkování, jako je tomu v případě kola. Koloběžka se ve většině případů složí, vezme pod paži a odnese na místo uskladnění. Je většinou lehká, skladná, pohyblivá. Je oblíbeným sportovním a přepravním prostředkem malých i větších. Bez rozdílu pohlaví. A obliba jízdy na koloběžce stoupá s možností elektropohonem. Jízda je tak téměř bez námahy. Navíc se rozmáhá využití e-koloběžek jako dopravního prostředku formou sdílení.

Jedním za zásadních problémů však může být neznalost povinností při pohybu a to jak na silnici, tak i na chodníku. Jezdec na koloběžce je z pohledu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, účastníkem silničního provozu – cyklistou (viz § 55 a § 57 a související ustanovení uvedeného zákona).

  • Pohyb na koloběžce po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let, stejně jako cyklistům.
  • Povinností všech jezdců na koloběžce do 18 let věku je za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
  • Jezdec na koloběžce do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce, v obytné zóně po celé její ploše.
  • V pěší zóně, jen pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
  • V „Zóně pro cyklisty“ je zakázáno jet rychlostí vyšší než je 30 km/hod – platí také pro jezdce na koloběžce a samozřejmě i pro cyklisty.
  • Pokud se jezdec na koloběžce do deseti let pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, jezdec na koloběžce může jet na silnici sám až po dosažení 10 let.

Koloběžka – znáte svoje povinnosti? Více informací najdete na odkazu ZDE

Počet elektrokol roste, řada z nich má tuning, který není v provozu legální - Více informací najdete na odkazu ZDE