Tiskové zprávy

Ilustrační foto | © Pixabay.com

Strážníci ukončili ranní párty

V úterý po sedmé hodině ráno spatřila hlídka, při kontrolní činnosti, na ulici 1. máje pětici mužů popíjející alkohol u prodejny potravin. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření ze spáchání přestupku a to porušení obecně závazné vyhlášky, vydala se hlídka za povedenou partou. Muži ve věku 30 až 60 let stačili ještě před příchodem strážců zákona alkohol vypít. A jednalo se opravdu o rozmanité spektrum. Našlo se zde pivo, vodka, bílé víno a rum. Jelikož finanční postih by u této cílové skupiny byl neúčelný, tak byl přestupek vyřešen domluvou a následně všichni z místa odešli. Od začátku letošního roku jsme obdobných případů řešili již 2 130.

Více
Nalezená stříkačka | © Městská policie Olomouc

Loňský rok byl překonán

Bohužel ve statistice, která se týká nálezu injekčních stříkaček. V roce 2022 jsme na konci prosince evidovali celkem 250 případů, kdy bylo nalezeno 532 kusů injekčních stříkaček a jehel. Letošní listopad ještě není u konce a právě v tomto měsíci byla loňská čísla už překonána. Aktuálně evidujeme 281 případů a 554 kusů nalezeného infekčního materiálu. Poslední případ se odehrál včera odpoledne na ulici Stiborova před jedním z panelových domů, kde se nacházela v trávě jedna injekční stříkačka. Hlídka ji na místě odebrala, provedla kontrolu okolí a samotný nález bude následně předán k odborné likvidaci. V případě nálezu nesahejte na stříkačku, přivolejte městskou policii a my se postaráme o bezpečné odklizení tohoto infekčního materiálu.

Více
Nalezené kotě | © Městská policie Olomouc

Kočičí případy

Během uplynulého víkendu strážníci řešili hned trojici případů, kdy hlavními aktéry byly kočky. První případ se odehrál v sobotu před polednem na Sadovém náměstí. Zde se mělo nacházet malé kotě, které se snažilo dostat do jednoho z obchodů. Po příjezdu na místo jsme žádného malého dobyvatele na místě nenašli a tak se oznámení obešlo bez dalšího řešení ze strany strážníků. Ještě téhož dne byla hlídka vyslána na ulici Přichystalova, kde oznamovatel nalezl promrzlé kotě. Strážníci si jej na místě v pořádku převzali a odvezli jej do příslušné veterinární stanice. A nakonec poslední případ. Ten se udál v neděli odpoledne na Horním lánu. Zde se nám z prodejny elektra ozvali s tím, že tady mají odchycené kotě. Od zaměstnanců jsme si kotě převzali a postup byl úplně totožný jako u předcházejícího případu.

Více
Ilustrační foto | © Pixabay.com

Prodej balónků na trzích utnuli strážníci

V pátek po půl šesté večer byl na kamerovém systému spatřen na Dolním náměstí muž, který měl prodávat svítící nafukovací balónky bez povolení. Hlídka na místě kontaktovala dotyčného muže a seznámila ho s faktem, že v Olomouci je Tržním řádem omezen pochůzkový prodej a poskytování služeb a svým jednáním se dopouští přestupkového jednání. Nato hlídce muž odvětil, že prodej má povolen od nějaké paní z vánočních trhů, ale její jméno nezná a není si vědom nějakého protiprávního jednání. Po tomto byl prodejce srozuměn s tím, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Více
Než přijela hlídka, vypil téměř celou láhev | © Městská policie Olomouc

Než přijela hlídka, vypil téměř celou láhev

Další případ krádeže řešili včera dopoledne strážníci městské policie. Tentokrát byla hlídka vyslána do jednoho z hypermarketů v samotném centru města. Po příjezdu na místo už na strážníky čekal pracovník ostrahy a s ním podezřelý muž. Ten byl přistižen, jak si na prodejní ploše schoval pod bundu láhev vína a s takto ukrytým zbožím prošel přes pokladnu, ovšem bez zaplacení. Zde na dotyčného už čekala ostraha a ta následně přivolala hlídku městské policie. Během čekání však podezřelý muž využil chvilky nepozornosti ostrahy, láhev vína otevřel a značnou část vypil. Při následném řešení incidentu se zjistilo, že muž má již v evidenci přestupků několik záznamů a po vyhodnocení všech okolností byl výsledek jednoznačný. Celý případ bude oznámen, pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Více
Ilustrační foto | © Pixabay.com

Situaci na ubytovně zklidňovali strážníci

Včera ráno byla hlídka městské policie vyslána do ubytovny na ulici Holická, kde se dle oznámení měl nacházet agresivní klient, který odmítal odejít. Strážníci se na místě dozvěděli, že dotyčný opakovaně porušuje ubytovací řád, kdy kouří ve vnitřním prostoru ubytovny nebo nechává na pokoji přespávat své známé. Z tohoto důvodu byl správcem ubytovny vykázán, což nerespektuje a odmítá odejít. Jakmile hlídka kontaktovala čtyřiačtyřicetiletého muže, tak ten si začal balit své věci a následně za přítomnosti strážců zákona ubytovnu bez dalších excesů opustil.

Více
Ilustrační foto | © Google maps

Slečny byly přistiženy při činu

Po měsíci a půl relativního klidu jsme několik minut po půlnoci opět řešili případ, kdy se mladí lidé chovali k národní kulturní památce způsobem, který je v rozporu se zákonem. A opět se jednalo o Mariánský sloup na Dolním náměstí. Dvojice dívek totiž prolézala oválným otvorem ve spodní části sloupu. Zdůvodnění mladé dvojky bylo, že se jedná o letitou tradici, která má vést k úspěchu ve zkouškovém období. Dotyčné na místě uvedly, že neví a ani si neuvědomily své možné protiprávní jednání. Celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Opět apelujeme na veřejnost, aby se k památkám chovala způsobem tomu odpovídajícím a nedošlo tak ke zbytečným škodám způsobeným neuvážlivým jednáním. V letošním roce se jednalo už o jedenácté porušení zákona o státní památkové péči.

Více
Nalezení psi | © Městská policie Olomouc

Psí dvojka skončila v útulku

Telefonické oznámení o dvojici psů, kteří vběhli do dvorního traktu domu na ulici Řepčínská, řešili včera odpoledne olomoučtí strážníci. Po příjezdu na místo se dvojice kříženců německého ovčáka nacházela u oznamovatelky, která je odchytila. Povedenou dvojku útěkářů jsme si převzali a poté jsme je převezli do příslušného útulku. Od začátku letošního roku evidujeme 269 případů o volně pobíhajících psech, kdy v polovině z nich se podařilo zvíře odchytit a předat do útulku, majiteli nebo do veterinární péče k ošetření.

Více
Ilustrační foto | © Pixabay.com

Cyklisté a koloběžkáři v akci

Během včerejšího dne řešili strážníci šest přestupků uvedených účastníků silničního provozu. Ve třech případech se jednalo o prohřešky, kdy jezdci do osmnácti let neměli na hlavě přilbu. Další dva přestupky byly v souvislosti s jízdou bez příslušného osvětlení a v jednom případě jel koloběžkář po chodníku, i přesto, že tam neměl co dělat. Uvedení jedinci a nejen oni by si měli uvědomit, že jsou řidiči nemotorových vozidel a platí pro ně pravidla silničního provozu. Jen od začátku roku strážníci městské policie řešili přes 1 300 přestupků cyklistů a koloběžkářů.

Více
Ilustrační foto | © Pixabay.com

Čtyři rohlíky a láhev whisky

Vše v hodnotě necelých pěti stovek. Takový lup měl na svém kontě muž, který byl včera hodinu po poledni přistižen v hypermarketu na ulici Pavlovická při krádeži. Dotyčný si vzal na prodejně uvedené zboží a bez zaplacení s ním prošel přes pokladnu. Pro takový styl nakupování však neměla pochopení ostraha, která muže zastavila a na místo přivolala hlídku městské policie. Strážníci poté v obchodě s podezřelým mužem vyřešili jeho přestupkové jednání uložením pokuty. Od začátku letošního roku evidujeme celkem 707 případů krádeží, kdy v 37 z nich se jednalo o trestné činy a zbytek tvořily přestupky.

Více