Preventivně informační skupina - PIS

Podílet se na prevenci kriminality v obci je jedním z úkolů městských policií při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, nebo podle zvláštního zákona.

Na plnění tohoto úkolu se v rámci Městské policie Olomouc, dále jen „MPO“, zaměřuje zejména Preventivně informační skupina (dále jen „PIS“), která byla zřízena v prosinci roku 2000. Součástí skupiny je i funkce tiskového mluvčího. PIS především prostřednictvím přednášek, besed a prezentací práce MPO, v rámci akcí pořádaných pro širokou veřejnost, posiluje preventivní působení MPO na občany všech věkových kategorií.

Při své činnosti spolupracuje PIS s Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem, Armádou České republiky a Zdravotnickou záchrannou službou.

Přednášková činnost PIS

 • zaměřuje se zejména na děti, mládež a seniory
 • využívá metodicky zpracované materiály
 • informuje o právním minimu a o zásadách bezpečného chování
 • seznamuje veřejnost s prací policie jako celku

Témata přednášek a besed

Mateřské školy:
 • seznámení se základy bezpečného pohybu v silničním provozu
 • jak se chovat při styku s neznámými lidmi
 • co dělat při nálezu injekční stříkačky
Základní školy – první stupeň (1.,2.,3.,4. a 5. ročníky)
 • srovnání činností Městské policie Olomouc a Policie České republiky
 • dopravní výchova – zaměření na problematiku chodců a cyklistů
 • bezpečné chování doma a na ulici, předcházení protiprávnímu jednání, jak se zachovat, staneme-li se obětí nebo svědkem protiprávního jednání
Besedy pro seniory:
 • informace o činnosti Městské policie Olomouc a Policie České republiky, srovnání rozsahu působnosti a oprávnění
 • zásady bezpečného chování, předcházení protiprávním jednáním se zaměřením na protiprávní jednání páchaná na seniorech
 • co dělat, staneme-li se obětí nebo svědkem protiprávního jednání
Projekty:
2012 – Bezpečný senior I. + II. 2013 - Chci být viděn
 • reflexní prvky
2014 – Preventivně informační mapy
 • mapy s bezpečnostní a dopravní tématikou
Chci být viděn
 • reflexní vesty
2015 – Bezpečný senior III.
 • osobní alarm (projekt byl již ukončen)
 • průkazy pro seniory
2016 – Chci být viděn
 • reflexní prvky
2017 – Chci být viděn
 • reflexní prvky
2018 – Bezpečný domov Chci být viděn
 • reflexní vesty
2019 – Bezpečný domov
 • dveřní alarmy
Chci být viděn
 • reflexní vesty a pásky
2020 – Chci být viděn
 • reflexní pásky
2022 – Bezpečně s IZS
 • náramky s tísňovými linkami

Výsledky činnosti Preventivně informační skupiny

Kontakt

Vladimíra Marková
strážník pověřený řízením preventivní informační skupiny

Kateřinská 23
779 11 Olomouc
Tel.: 585 209 504
E-mail: [email protected]

Náš maskot

pis-tucnak

Vystřihovánka

pis-vystrihovanka

Vystřihněte si našeho maskota.