Aktuality

Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

Strážníci řeší desítky oznámení

Od 19. března, kdy Vláda ČR rozhodla na mimořádném zasedání, se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že za několik dnů platnosti tohoto nařízení jsme přijali a i sami řešili několik desítek případů osob, které tuto povinnost nerespektovaly, museli jsme o víkendu sáhnout už i k represivním opatřením, jelikož samotné domlouvání zřejmě některým lidem nestačí. Konkrétně se jednalo o tři osoby, jejichž jednání spočívalo v tom, že se pohybovaly na veřejnosti bez ochranných prostředků a to i po předchozích upozorněních. Za tento přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Použitím ochranných pomůcek chráníte sebe, i své okolí. V oznámeních se také setkáváme s případy, kdy si lidé stěžují na skupinky osob srocujících se na veřejnosti.  Pohyb v parku, v přírodě, cesty do práce, do obchodu, k rodině atd. jsou sice dovoleny, i při nich však je nařízeno omezit kontakty na nezbytně nutnou míru. Upozorňujeme občany, aby respektovali nařízení Vlády ČR a předcházeli tak zbytečném problémům. (Čun)

Více
Mezi strážníky se zvedla vlna sounáležitosti | © Městská policie Olomouc

Mezi strážníky se zvedla vlna sounáležitosti

Vzhledem k omezenému počtu a přístupu k ochranným pomůckám, se mezi strážníky a civilními zaměstnanci našli takoví, kteří oprášili své šicí stroje a dali se do výroby roušek. Během posledních dnů se také na městskou policii obrací lidé a firmy, které nám darují roušky. Za tuto podporu jsme nesmírně vděčni a moc všem děkujeme. Poděkování patří: Strážníkům a civilním zaměstnancům: str. Pavle Brokešové str. Adéle Matuškové str. Martinu Hruškovi paní Mileně Macákové a dále: paní Blance Kaksové ze Svatebního salonu Caxa paní Růženě Žbánkové rodině Měsíčkových paní Kateřině a Dagmar Bartošové prodejně Likvidat čalounictví Kment (Čun)

Více
Povinnost nosit roušku platí pro každého | © Městská policie Olomouc

Povinnost nosit roušku platí pro každého

Při běžném výkonu služby strážníci dohlíží nejen na veřejný pořádek, ale i v souvislosti s nouzovým stavem a zejména nařízením Vlády ČR, které zakazuje osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, také na jeho dodržování. Můžeme konstatovat, že většina obyvatel k tomuto opatření přistupuje zodpovědně, a to i včetně tzv. osob bez domova. Během dneška jsme zaregistrovali jen několik jedinců, které neměli ochranné pomůcky. A těm, kteří u sebe žádné takové ochranné pomůcky neměli, jsme několik kousků rozdali. Upozorňujeme tímto občany, aby dodržovali nařízení Vlády ČR a předcházeli tak zbytečným problémům. Použitím ochranných pomůcek chráníte sebe i své okolí. (Čun)

Více
Ilustrační obrázek | © Městská policie Olomouc

Upozornění občanům

Magistrát města Olomouce reaguje na aktuální nařízení Vlády ČR.

Více
Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

!!! MIMO PROVOZ !!!

Platební povinnost v zóně placeného parkování je až do odvolání pozastavena.

Více

Město reaguje na nová mimořádná opatření vlády. Primární je zpomalit šíření nákazy

Provoz mateřských škol, fungování městské hromadné dopravy, zajištění služeb pro seniory, vyřizování na úřadech, provoz magistrátu… Bezpečnostní rada města Olomouce spolu se zástupci dopravců a dalších důležitých složek od pátečního rána jednala o konkrétních opatřeních v nové situaci po vydání dalších nařízení vlády.

Více
Městská policie Olomouc: Lhůta pro vyřízení přestupků se prodlužuje | Foto: Pavel Snášel

Městská policie Olomouc: Lhůta pro vyřízení přestupků se prodlužuje

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, který platí od včerejšího dne, tj. 12. 3. 2020 na dobu třiceti dnů, přijala i Městská policie Olomouc mimořádné opatření. Konkrétně se jedná o projednávání přestupků v sídle městské policii na adrese Olomouc, Kateřinská 23.

Více
Opět jsme se zaměřili na kontrolu vozidel | © Městská policie Olomouc

Opět jsme se zaměřili na kontrolu vozidel

Během dopoledních hodin se preventisté Městské policie Olomouc a Policie ČR zaměřili při preventivní akci na předcházení majetkové trestné činnost v souvislosti s vloupáním do vozidel.

Více
Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc | © Městská policie Olomouc

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 28. února 2020 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2019 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Více
Strážník MP Olomouc dosáhl 120 bezplatných odběrů krve | © Městská policie Olomouc

Strážník MP Olomouc dosáhl 120 bezplatných odběrů krve

Rovných 120 odběrů dovršil začátkem tohoto roku str. David Vronka ve Fakultní nemocnici Olomouc a dosáhl tak mety, za kterou se uděluje Zlatý kříž ČČK 2. třídy.

Více