Nejčastější dotazy

Řidiči, respektujte dopravní značení! | © Městská policie Olomouc

Řidiči, respektujte dopravní značení!

Takřka denně jsme svědky kolizních situací v křižovatce ulic Kateřinská a Aksamitova, které snad jen díky pohotovým reakcím a duchapřítomnosti některých řidičů nekončí dopravní nehodou.

Více
Ilustrační foto | © Pixabay.com

Povinnosti trvalého označení psů dle veterinárního zákona

Povinnost označení psů stanoví § 4 odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále jen „veterinární zákon“: chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli, chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa, identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa, čipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.

Více
Informační materiál | © BESIP

Koloběžka a její elektro verze – znáte svoje povinnosti?

Během posledních let se ke zdravému pohybu přidala jízda na koloběžce. Jedná se o pohyb, který v sobě kombinuje fyzickou námahu a poměrně rychlý přesun z místa na místo a k tomu nenáročnost místa na zaparkování, jako je tomu v případě kola. Koloběžka se ve většině případů složí, vezme pod paži a odnese na místo uskladnění. Je většinou lehká, skladná, pohyblivá. Je oblíbeným sportovním a přepravním prostředkem malých i větších. Bez rozdílu pohlaví. A obliba jízdy na koloběžce stoupá s možností elektropohonem. Jízda je tak téměř bez námahy. Navíc se rozmáhá využití e-koloběžek jako dopravního prostředku formou sdílení.

Více
Nalezená injekční stříkačka | © Městská policie Olomouc

Nález infekčního materiálu

Jak postupovat v případě nálezu injekčních stříkaček a jehel?

Více

Odtahy vozidel - Problematika vraků, odstavených vozidel a vozidel bez STK - informace a postupy

Více
Kde se nachází hranice křižovatky | © archiv MPO

Kde se nachází hranice křižovatky

Hranici křižovatky definuje paragraf 2, písmeno x, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jako místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou "Příčná čára souvislá", "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" nebo "Příčná čára souvislá s nápisem STOP"; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky.

Více
Ježek | © Pixabay.com

Nalezli jste opuštěné, zraněné či jinak handicapované zvíře, víte jak se v této situaci zachovat?

Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Přes vaše dobré úmysly pomoci opuštěnému mláděti byste mu naopak velmi uškodili. U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají své potomky i několik hodin o samotě, když shánějí v okolí potravu. Mezi takovéto druhy patří například zajíci, srnky, kuny nebo ježci. Savci se orientují podle čichu a mládě, které bude cítit člověkem, matka již nepřijme zpět. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný a nejistý, jeho návrat do přírody problematický. Obecně je lepší do situace nezasahovat. Mládě, které tiše leží, není v nebezpečí. Ani ptačí mládě „vypadlé z hnízda“ nemusí být vždy v nebezpečné situaci. Mláďata sov a dravců někdy opouštějí hnízdo předčasně (např. poštolky a kalousi), rodiče je však krmí, dokud nejsou samostatná. V tomto případě mláděti nejvíc pomůžete, vysadíte-li ho na větev nejbližšího stromu pokud se nachází v bezprostředním nebezpečí (rušné komunikace, psi a kočky, malé děti, koleje atd.). 

Více

Kdo se skrývá za pojmy dopravní obsluha a zásobování?

V příloze č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je uvedeno, že:

Více

Jak postupovat v případě nálezu věci

Má se za to, že každý si chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji (§ 1051 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Více

Informace pro majitele psů

Na území města Olomouce jsou majitelé (držitelé) psa povinni dodržovat mimo obecných povinností stanovených zákonem rovněž obecně závazné vyhlášky (OZV) statutárního města Olomouce.

Více

Úhrada pokut

Jak postupovat v případě úhrady pokuty uložené příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou (PBN).

Více

Linky důvěry a krizová centra

Místa, kam se můžete obracet se svými problémy či s problémy blízkých.

Více
CEREK

Evidence jízdních kol

V roce 2019 získal Centrální registr kol podporu Ministerstva vnitra České republiky a dále došlo k propojení s dalšími databázemi, kdy tímto vznikla největší databáze v rámci České a Slovenské republiky. Spojení databází proběhlo především z důvodu usnadnění vyhledávání kradených věcí v jedné komplexní databázi.

Více