Měření rychlosti

Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

Represivní radar LTI 20/20 TruCam II

Městská policie Olomouc se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na území města Olomouc. Provoz na pozemních komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Jednou z příčin ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bývá překročení nejvyšší dovolené rychlosti, která je v daném úseku stanovena místní nebo obecnou úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Více

Preventivní radar GEM CDU 2605

Městská policie Olomouc, v rámci plnění úkolů souvisejících s dohledem na bezpečnost silničního provozu, využívá dva preventivní radary k měření rychlosti projíždějících vozidel GEM CDU 2605. Oba radary byly zakoupeny v měsíci listopadu roku 2013. Měřící zařízení jsou přenosná, proto je lze operativně využít dle potřeby v různých lokalitách města.

Více