Měření rychlosti

Ilustrační foto | © Camea

Automatizované měření rychlosti

Od 1.4.2024 bylo nově zahájeno automatizované měření rychlosti jízdy vozidel v Olomouci na ulici Přerovská, které má přispět ke zklidnění dopravní situace v dané lokalitě.

Více
Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

Represivní radar LTI 20/20 TruCam II

Městská policie Olomouc se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na území města Olomouc. Provoz na pozemních komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Jednou z příčin ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bývá překročení nejvyšší dovolené rychlosti, která je v daném úseku stanovena místní nebo obecnou úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Více