Telefonní seznam MPO

zástupce ředitele, velitel služby pořádkové a dopravní a ostrahy
velitel dopravní služby a ostrahy
strážník pověřený řízením preventivní informační skupiny
vedoucí oddělení městského kamerového dohlížecího systému