Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém slouží obyvatelům od roku 1997. Jeho hlavním záměrem je zajištění situační prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány zejména na místech s vyšším podílem pouliční kriminality s cílem přispět k jejímu snížení a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

Největší počet kamerových bodů je soustředěn do centra města, které také vykazuje nejvyšší nápad trestných činů a protiprávního jednání.

Na financování MKDS se podílelo statutární město Olomouc, byla využita i dotace z Ministerstva vnitra ČR a v minulosti se na spolufinancování podílela i Nadace Bezpečná Olomouc.

Celková částka vynaložená na realizaci kamer včetně příslušenství činí téměř 22 550 000,- Kč (proinvestovaná částka od první etapy v roce 1997 až do současnosti).

Kamerový systém v současné době tvoří s trvalým umístěním 44 rotačních a 13 mobilních FullHD IP kamer. K přenosu obrazových výstupů je využívána kombinace optických tras a služeb mobilního operátora. Celý systém navíc doplňuje 61 pohledových kamer, 2 kusy 4K IP kamer na Horním náměstí a 10 bezpečnostních kamer v provedení anti-vandal umístěných v 5-ti podchodech pro chodce.

Pro operativní monitorování lokalit se zvýšenými projevy vandalských projevů, sprejerství, znečišťování veřejného prostranství či zakládání nepovolených skládek slouží také provozovaný mobilní kamerový systém, který disponuje 20-ti kamerami umísťovanými dle požadavků zástupců samosprávy, komisí městských částí, odboru životního prostředí, TSMO, Výstaviště Flora ad.

V roce 2016 začala postupná obnova kamerového systému. Proběhla výměna stávajících čtyř analogových kamer za digitální s rozlišením Full HD. V následujících letech obnova pokračovala, a to v roce 2017 výměnou osmi kamer a v roce 2018 bylo nahrazeno zbylých devět analogových kamer za kamery digitální. Jejich výhodou je lepší rozlišovací schopnost i zpětná práce s pořízeným záznamem.

V roce 2018 se podařilo realizovat I. etapu instalace 7 kusů kamer na školní hřiště a to v rámci projektu „Školní hřiště pro veřejnost" a to při ZŠ Heyrovského, ZŠ Tererovo náměstí, ZŠ Zeyerova a ZŠ Řezníčkova z důvodu dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a předcházením zejména majetkové trestné činnosti v těchto areálech. V roce 2019 navázala II. etapa projektu instalací dalších 8 kamer a to na školní hřiště při ZŠ Spojenců, ZŠ Demlova, ZŠ Holice – Náves Svobody a ZŠ Rožňavská.

V listopadu 2019 byl realizován projekt „Olomouc – rozšíření MKDS„, kdy došlo k instalaci dvou bezpečnostních kamer na Dolní náměstí, které v současné době doplňují monitorování již stávající kamerou. Projekt, v celkové částce 1 102 000,- Kč, byl realizován díky dotaci Ministerstva vnitra ČR a částí se podílelo statutární město Olomouc.

V roce 2020 byla v rámci projektu „Olomouc – nové kamerové body a doplnění stávajících otočných kamer" realizována další etapa rozšíření kamerového systému. Nové lokality pro umístění kamerových bodů byly vybrány na základě statistických údajů Městské policie Olomouc a Policie ČR.

Systém byl rozšířen o 4 otočné kamery, a to s umístěním na rohu ul. 8. května x Zámečnická, na tř. Svobody 26, dále na Palachově náměstí - Terezská brána a na Gorazdově náměstí. U stávajících dvanácti kamerových bodů došlo k doplnění o pohledové kamery. Projekt, v celkové částce 1 538 000,- Kč, byl realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality za finanční podpory statutárního města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2021 se v rámci další etapy stávající systém rozšířil o čtyři nové kamery, a to dvě na Masarykově třídě - na mostě přes Moravu a na mostě přes Bystřičku. Tímto došlo ke kamerovému pokrytí lokality od hlavního nádraží ČD až po ul. Komenského, která je stěžejní pro monitorování bezpečnostních opatření, zejména při konání sportovních utkání rizikového charakteru. Další dva kamerové body pak vznikly na křižovatce Hodolanská a Pražská, které jsou páteřními rozcestníky při vjezdech a výjezdech z města. U stávajících osmi kamerových bodů došlo k doplnění o pohledové kamery. Tak jako v minulých letech se podařilo projekt realizovat za finanční podpory města Olomouce a Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu prevence kriminality, kdy celkové náklady činily 1 549 000,- Kč.

V současné době je celý systém sjednocen a je plně digitalizován.

Možnost využívání monitorovací techniky výrazným způsobem zvyšuje efektivitu výsledné činnosti strážníků v terénu při dohledu nad veřejným pořádkem a dopravní problematikou.

Kamery obsluhuje 6 stálých pracovníků v nepřetržitém provozu.

Pracovníci zařazení na obsluze kamerového systému svou prací významnou měrou přispívají k bezpečnějším lokalitám na území města. Ve spolupráci s operačním střediskem tak podstatnou měrou zajišťují akceschopnost MPO v rámci dostupných sil a prostředků.

Etapy rozšiřování kamerového systému

 

18. etapa rok 2021 - instalace 4 ks kamer + doplnění stávajících otočných kamer o pohledové kamery

 • Masarykova tř. - most Morava
 • Masarykova tř. - most Bystřička
 • křižovatka Pražská x tř. Míru
 • křižovatka Hodolanská

17. etapa rok 2020 - instalace 4 ks kamer + doplnění stávajících otočných kamer o pohledové kamery

 • 8. května x Zámečnická
 • Terezská brána
 • tř. Svobody 26
 • Gorazdovo náměstí

16. etapa rok 2019 - II. etapa instalace 8 ks kamer na školní hřiště

 • ZŠ Spojenců
 • ZŠ Demlova
 • ZŠ Holice - Náves Svobody
 • ZŠ Rožňavská

+ instalace 2 ks kamer na Dolní náměstí + záznamový server

modernizace záznamového videoserveru - pořízení a instalace setu paměťových modulů - dotace z Olomouckého kraje

15. etapa rok 2018 - instalace - dokončení obnovy - výměna 9 ks analogovývh kamer za kamery FullHD

I. etapa instalace 7 ks kamer na školní hřiště
 • ZŠ Heyrovského
 • ZŠ Tererovo náměstí
 • ZŠ Zeyerova
 • ZŠ Řezníčkova

14. etapa rok 2017 - instalace - výměna 8 ks analogovývh kamer za kamery FullHD

13. etapa rok 2016 - instalace 2 ks kamer + výměna 4 ks analogových kamer za kamery FullHD

 • Smetanovy sady - Rudolfova alej
 • Neředín - hřbitov

12. etapa rok 2015 - kamery v podchodech

instalace 10 ks bezpečnostních kamer v 5-ti podchodech
 • křižovatka Foersrova pošta
 • křižovatka pod FN - Štítného x Hněvotínská
 • Brněnská - tramvajová zastávka fakultní nemocnice
 • Brněnská - tramvajová zastávka Pionýrská
 • Tovární - autobusové nádraží

11. etapa rok 2014 - rozšíření mobilního systému

 • mobilní kamerový systém - 9 kamer - rozšíření mobilního kamerového systému

Kamery v podchodech

V měsíci listopadu 2015 byl spuštěn nový projekt Městské policie Olomouc z oblasti situační prevence ve městě. Záměrem městské policie je přispět k rozšíření tzv. bezpečných zón pro chodce na páteřní komunikaci města s cílem přispět k jejich využívání chodci všech věkových kategorií před riskantním přecházením frekventovaných komunikací.

Celkem bylo instalováno 10 bezpečnostních kamer v provedení antivandal do 5-ti podchodů pro chodce. Jedná se o podchod na ulici Foerstrova u pošty, podchod na křižovatce ulic Štítného x Hněvotínská u Fakultní nemocnice, dva podchody na ul. Brněnská a podchod na ul. Tovární u autobusového nádraží.

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí chodců i motoristů, eliminace majetkové a násilné trestné činnosti ve vytipovaných podchodech.

Projekt v celkové hodnotě 1,7 mil. korun mohl být realizován díky dotaci Ministerstva vnitra a částí se podílelo statutární město Olomouc. 

 

Výsledky Městského kamerového dohlížecího systému v jednotlivých letech

Efektivita činnosti MKDS a jeho preventivní účinnost je velmi obtížně měřitelná, čísla nejsou příliš směrodatná, ale rozhodující je fakt, že lokality sledované kamerami jsou bezpečnější a není v nich páchána trestná činnost, není ohrožován život či zdraví občanů. V opačné případě lze efektivně a včas zasáhnout.

Kontakt: [email protected]

Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 0
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 36
Přestupky proti majetku 7
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 9
Zadržení pachatelů TČ 3
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 47
Nepovolené parkování 151
Nesvítící veřejné osvětlení 20
Monitorování v rámci akcí 51
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 147
Znečištění veřejného prostranství 38
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 30
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 3
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 25
Přestupky proti majetku 7
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 4
Zadržení pachatelů TČ 2
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 60
Nepovolené parkování 133
Nesvítící veřejné osvětlení 17
Monitorování v rámci akcí 72
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 95
Znečištění veřejného prostranství 48
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 51
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 5
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 19
Přestupky proti majetku 6
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 7
Zadržení pachatelů TČ 5
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 52
Nepovolené parkování 82
Nesvítící veřejné osvětlení 22
Monitorování v rámci akcí 83
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 77
Znečištění veřejného prostranství 37
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 40
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 6
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 31
Přestupky proti majetku 8
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR 7
Zadržení pachatelů TČ 4
Pohyb osob v kašnách, na sloupech 41
Nepovolené parkování 55
Nesvítící veřejné osvětlení 18
Monitorování v rámci akcí 118
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 63
Znečištění veřejného prostranství 32
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 67
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 11
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění 47
Přestupky proti majetku 10
Sprejeři - předáno PČR 1
Zadržení pachatelů TČ 3
Pohyb osob v kašnách 55
Nepovolené parkování 146
Nesvítící veřejné osvětlení 26
Monitorování v rámci akcí 198
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 94
Znečištění veřejného prostranství 47
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 88
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 7
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 83
Přestupky proti majetku 6
Sprejeři - předáno PČR 5
Zadržení pachatelů TČ 7
Pohyb osob v kašnách 22
Nepovolené parkování 189
Nesvítící veřejné osvětlení 23
Monitorování v rámci akcí 147
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 73
Znečištění veřejného prostranství 69
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 87
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 11
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 77
Přestupky proti majetku 11
Sprejeři - předáno PČR 8
Zadržení pachatelů TČ 2
Pohyb osob v kašnách 27
Nepovolené parkování 276
Nesvítící veřejné osvětlení 13
Monitorování v rámci akcí 117
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 75
Znečištění veřejného prostranství 60
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 62
Druh události Počet událostí
Nepovolené plakátování 12
Přivolání zdravotnické pomoci - podnapilost 83
Přestupky proti majetku 10
Sprejeři - předáno PČR 8
Zadržení pachatelů TČ 7
Pohyb osob v kašnách 17
Nepovolené parkování 319
Nesvítící veřejné osvětlení 24
Monitorování v rámci akcí 108
Rvačky,výtržnost, žebrání – zásahy hlídek 114
Znečištění veřejného prostranství 70
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO ad. 47