Měření rychlosti

Represivní radar LTI 20/20 TruCam II

Městská policie Olomouc se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na území města Olomouc. Provoz na pozemních komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Jednou z příčin ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bývá překročení nejvyšší dovolené rychlosti, která je v daném úseku stanovena místní nebo obecnou úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Vyjádření primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a ředitele Městské policie Olomouc Mgr. Pavla Skalického k problematice měření rychlosti na území města Olomouce najdete na tomto odkazu.

Strážníci Městské policie Olomouc používají při kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů na území statutárního města Olomouc laserový rychloměr LTI 20/20 TruCam II.

Specifikace (vybrané parametry):

 • maximální rychlost měření - až 3 měření během 1 sekundy,
 • dosah laseru - 1200 metrů,
 • přesnost měření vzdálenosti - ±15 cm absolutní přesnost,
 • eliminuje antilasery pomocí pokročilých algoritmů.

Více informací o přístroji najdete na stránkách výrobce ZDE.

Laserový rychloměr LTI 20/20 TruCam II je typově schválen ČMI ověřovacím listem č. 8012 - OL - 70428 - 22.

V souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, určila Policie ČR pro Městskou policii Olomouc místa provádění měření rychlosti vozidel, s nejvyšší dovolenou rychlostí. Jedná se o tyto lokality:

 1. Jižní – úsek u křižovatky s ulicí Josefa Beka (zastávka MHD, přechod pro chodce)
 2. Zolova – úsek u ZŠ Zolova směrem od ulice Machátova (přechod pro chodce)
 3. Na Vozovce – Zóna 30  (křižovatky s předností zprava, cyklisté v obou směrech)
 4. Kmochova – Zóna 30 (přechody pro chodce, zastávky MHD, koridory pro cyklisty)
 5. Třída Míru – úsek od ulice Čechovy po křižovatku s ulicí Neředínská (zastávka tramvaje, přechody, pohyb dětí na školu Helsinská)
 6. Gagarinova – přechod pro chodce u ZŠ
 7. Pplk. Sochora - přechod pro chodce (cesta dětí do školy)
 8. Schweitzerova – od ulice Slavonínská až po křižovatku s Velkomoravskou (zastávky MHD, přechody pro chodce, křížení s tramvajovou tratí a stezkou pro cyklisty)
 9. Střední Novosadská – v blízkosti střední školy polygrafické (zastávky MHD, přechod pro chodce, železniční přejezd)
 10. 8. května – pěší zóna (ZŠ Komenium – bez přechodu pro chodce, pohyb tramvají a zvýšený pohyb chodců)
 11. Horní náměstí – pěší zóna (zvýšený pohyb chodců)
 12. Denisova – pěší zóna (zvýšený pohyb chodců)
 13. 1. máje – Zóna 30
 14. Keplerova – úsek od ul. Stará Přerovská po ulici Průmyslovou (přechod pro chodce)
 15. Lazecká – v blízkosti ulice Synkova (přechod pro chodce, autobusové zastávky)
 16. Náves Svobody – Zóna 30 (přechody pro chodce u ZŠ a MŠ)
 17. Havlíčkova – (přechody pro chodce, přejezd pro cyklisty, tramvajové zastávky vídeňského typu)
 18. Krapkova – úsek mezi křižovatkami s ul. Růženy Svobodové a K. Světlé, přechod pro chodce)
 19. Pekařská - pěší zóna, pohyb tramvají a zvýšený pohyb chodců
 20. Svatoplukova – přechody pro chodce, blízkost ZŠ
 21. Jilemnického – Ol. Nedvězí – přechody pro chodce
 22. Lidická – Nemilany – zastávka MHD, přecházení dětí
 23. Polská – v úseku mezi ulicemi Vídeňská a Mišákova (přechody pro chodce)
 24. 17. listopadu – přechody pro chodce
 25. Pasteurova – přechod pro chodce v blízkosti Slovanského gymnázia
 26. Jeremenkova – přechody pro chodce
 27. Na Střelnici – přechody pro chodce
 28. Ladova – přechody pro chodce
 29. Dlouhá – přechod pro chodce
 30. Dvorského – Svatý Kopeček – přechod pro chodce
 31. Stupkova - zóna 30, přechody pro chodce v blízkosti ZŠ
 32. Okružní – přechody pro chodce
 33. Přichystalova – Zóna 30 (přechody pro chodce u ZŠ a MŠ)
 34. Táboritů - Zóna 30 (v blízkosti ZŠ)
 35. Sokolovská, Jablonského, Heydukova – přechody pro chodce, zastávky MHD
 36. Horní Hejčínská – Zóna 30
 37. Řepčínská – Zóna 30
 38. Dalimilova – přechody pro chodce
 39. Švabinského – přechod pro chodce v blízkosti domova pro seniory, zastávka MHD
 40. Přerovská – přechody pro chodce

Dokument o schválení výše uvedených míst Policií České republiky pro měření rychlosti vozidel Městskou policií Olomouc naleznete ve fotopříloze tohoto článku.

Výše uvedená místa byla vybrána na základě požadavků KMČ, vedení ZŠ a MŠ. Jedná se o místa s vysokou frekvencí přecházejících chodců, kde dochází k častému překročení nejvyšší dovolené rychlosti ze strany neukázněných řidičů.

Informace v médiích:

Výsledky měření radaru

Rok 2022