Měření rychlosti

Preventivní radar GEM CDU 2605

Městská policie Olomouc, v rámci plnění úkolů souvisejících s dohledem na bezpečnost silničního provozu, využívá dva preventivní radary k měření rychlosti projíždějících vozidel GEM CDU 2605. Oba radary byly zakoupeny v měsíci listopadu roku 2013. Měřící zařízení jsou přenosná, proto je lze operativně využít dle potřeby v různých lokalitách města.

Preventivní radary jsou umísťovány v týdenních cyklech na předem vytipovaná místa. Jedná se především o úseky, kde hrozí nebezpečí dopravní nehody, ohrožení nebo omezení procházejících chodců a kde komunikace svádí řidiče k překročení povolené rychlosti. Velice často se zařízení využívají u různých typů školních zařízení (ZŠ, MŠ). Lokality jsou určovány podle aktuální situace v daném úseku ve spolupráci s jednotlivými Komisemi místních částí města.

Měřící zařízení neslouží pouze pro upozornění řidičů, ale jsou využívána k následnému vyhodnocení dodržování maximální povolené rychlosti v různých částech města. Tyto výsledky mohou sloužit pro porovnávání bezpečnosti různých úseků komunikace, její zatíženost a frekvenci průjezdu vozidel. Naměřené hodnoty jsou pak využívány PČR i příslušnými orgány, které se zabývají dopravní problematikou ve městě Olomouci. Dopravní Policie ČR může z výsledků zpracovaných preventivním měřícím zařízením aktuálně vyvodit následný postup při přípravě dopravně - bezpečnostních akcí. Zpracované údaje mohou sloužit také k přípravě preventivních akcí zaměřených na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Městská policie Olomouc pak následně výsledky měření pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách a jsou tudíž k dispozici široké veřejnosti.

Výsledky měření radaru

Rok 2022
 01. 12. 2022 - 31. 12. 2022 - ulice Švabinského
 01. 12. 2022 - 31. 12. 2022 - ulice Vítězství - Droždín
 01. 11. 2022 - 30. 11. 2022 - ulice Švabinského
 01. 11. 2022 - 30. 11. 2022 - ulice Vítězství - Droždín
 06. 10. 2022 - 31. 10. 2022 - ulice Vítězství - Droždín
 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 - ulice Švabinského
 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 - ulice Junácká
 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 - ulice Švabinského
 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 - ulice Na Šibeníku
 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 - ulice Junácká
 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 - ulice Švabinského
 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 - ulice Na Šibeníku
 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 - ulice Junácká
 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 - ulice Švabinského
 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 - ulice Na Šibeníku
 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 - ulice Junácká
 22. 06. 2022 - 30. 06. 2022 - ulice Na Šibeníku
 22. 06. 2022 - 30. 06. 2022 - ulice Junácká
 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 - ulice Švabinského
 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 - ulice Vítězství
 01. 06. 2022 - 22. 06. 2022 - ulice Krapkova
 01. 06. 2022 - 22. 06. 2022 - ulice Dobnerova
 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 - ulice Švabinského
 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 - ulice Vítězství
 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 - ulice Krapkova
 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 - ulice Dobnerova
 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 - ulice Švabinského
 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 - ulice Vítězství
 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 - ulice Krapkova
 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 - ulice Dobnerova
 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 - ulice Švabinského
 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 - ulice Vítězství
 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 - ulice Krapkova
 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 - ulice Dobnerova
 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 - ulice Švabinského
 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 - ulice Vítězství
 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 - ulice Krapkova
 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 - ulice Dobnerova
 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 - ulice Švabinského
 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 - ulice Vízězství
 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 - ulice Krapkova
 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 - ulice Dobnerova
Rok 2021
 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - ulice Švabinského
 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - ulice Vítězství
 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - ulice Krapkova
 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 - ulice Švabinského
 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 - ulice Vítězství
 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 - ulice Krapkova
 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 - ulice Švabinského
 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 - ulice Vítězství
 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 - ulice Krapkova
 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 - ulice Švabinského
 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 - ulice Vítězství
 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 - ulice Krapkova
 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 - ulice Švabinského
 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 - ulice Vítězství
 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 - ulice Krapkova
 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 - ulice Švabinského
 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 - ulice Vítězství
 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 - ulice Krapkova
 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 - ulice Dobnerova
 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 - ulice Švabinského
 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 - ulice Vítězství
 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 - ulice Krapkova
 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 - ulice Kmochova
 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 - ulice Švabinského
 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 - ulice Vítězství, Droždín
 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 - ulice Krapkova
 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 - ulice Kmochova
 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 - ulice Krapkova
 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 - ulice Kmochova
 01. 04. 2021 - 03. 04. 2021 - ulice Švabinského
 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 - ulice Švabinského
 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 - ulice Krapkova
 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 - ulice Kmochova
 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021 - ulice Švabinského
 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021 - ulice Krapkova
 01. 01. 2021 - 20. 01. 2021 - ulice Horní Hejčínská
 01. 01. 2021 - 20. 01. 2021 - ulice Dlouhá - 20.1.-31.1.2021 ulice Kmochova
Rok 2016
 30. 12. 2016 - 13. 01. 2017 - ulice Pražská
 19. 12. 2016 - 29. 12. 2016 - ulice Pražská
 05. 12. 2016 - 16. 12. 2016 - ulice Pražská
 20. 11. 2016 - 02. 12. 2016 - ulice Pražská
 07. 11. 2016 - 18. 11. 2016 - ulice Pražská
 24. 10. 2016 - 04. 11. 2016 - ulice Kmochova
 24. 10. 2016 - 02. 11. 2016 - ulice kpt. Nálepky
 10. 10. 2016 - 21. 10. 2016 - ulice Slavonínská
 10. 10. 2016 - 20. 10. 2016 - ulice Jižní
 26. 09. 2016 - 04. 10. 2016 - ulice Lazecká
 26. 09. 2016 - 04. 10. 2016 - ulice Dobrovského
 12. 09. 2016 - 23. 09. 2016 - Náves Svobody
 12. 09. 2016 - 18. 09. 2016 - ulice Dolní Novosadská
 29. 08. 2016 - 05. 09. 2016 - ulice Zolova
 29. 08. 2016 - 04. 09. 2016 - ulice Schweitzerova
 15. 08. 2016 - 26. 08. 2016 - třída Svornosti
 15. 08. 2016 - 25. 08. 2016 - třída Míru
 30. 06. 2016 - 11. 07. 2016 - ulice Rybniční - Nedvězí
 06. 06. 2016 - 17. 06. 2016 - ulice Švabinského
 06. 06. 2016 - 17. 06. 2016 - ulice Svolinského
 24. 05. 2016 - 28. 05. 2016 - ZŠ Schweitzerova
 23. 05. 2016 - 02. 06. 2016 - ulice Polská
 09. 05. 2016 - 16. 05. 2016 - ulice Zolova
 09. 05. 2016 - 13. 05. 2016 - ulice Lazecká
 25. 04. 2016 - 03. 05. 2016 - Horní náměstí
 13. 04. 2016 - 22. 04. 2016 - Na Šibeníků
 11. 04. 2016 - 22. 04. 2016 - Horní náměstí
 30. 03. 2016 - 06. 04. 2016 - třída Míru
 14. 03. 2016 - 24. 03. 2016 - ZŠ Stupkova
 29. 02. 2016 - 11. 03. 2016 - Náves Svobody
 15. 02. 2016 - 25. 02. 2016 - ulice Kmochova
 01. 02. 2016 - 12. 02. 2016 - ulice Zolova
 01. 02. 2016 - 12. 02. 2016 - ulice Jižní
 04. 01. 2016 - 21. 01. 2016 - ulice Hodolanská
 04. 01. 2016 - 18. 01. 2016 - Střední Novosadská
Rok 2015
 Preventivní radary - výsledky měření 2015
 01. 12. 2015 - 18. 12. 2015 - ZŠ Řezníčkova
 01. 12. 2015 - 18. 12. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 02. 11. 2015 - 30. 11. 2015 - ulice Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 02. 11. 2015 - 30. 11. 2015 - ulice Hodolanská (ZŠ Řezníčkova)
 05. 10. 2015 - 30. 10. 2015 - ZŠ Řezníčkova
 29. 09. 2015 - 23. 10. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 07. 09. 2015 - 02. 10. 2015 - ZŠ Řezníčkova
 31. 08. 2015 - 25. 09. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 31. 08. 2015 - 04. 09. 2015 - Hodolanská (ZŠ Řezníčkova)
 20. 08. 2015 - 24. 08. 2015 - Hodolanská (ZŠ Řezníčkova)
 17. 08. 2015 - 25. 08. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 17. 08. 2015 - 24. 08. 2015 - Dolní Novosadská - Rooseveltova
 03. 08. 2015 - 10. 08. 2015 - Dolní Novosadská - Rooseveltova
 03. 08. 2015 - 08. 08. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 20. 07. 2015 - 26. 07. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 20. 07. 2015 - 26. 07. 2015 - Dolní Novosadská - Rooseveltova
 07. 07. 2015 - 15. 07. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 07. 07. 2015 - 12. 07. 2015 - Dolní Novosadská - Rooseveltova
 22. 06. 2015 - 30. 06. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 22. 06. 2015 - 28. 06. 2015 - Dolní Novosadská - Střední Novosadská
 25. 05. 2015 - 02. 06. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 25. 05. 2015 - 31. 05. 2015 - Dolní Novosadská - Střední Novosadská
 11. 05. 2015 - 19. 05. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 11. 05. 2015 - 16. 05. 2015 - Dolní Novosadská - Střední Novosadská
 27. 04. 2015 - 04. 05. 2015 - Střední Novosadská - Rooseveltova
 27. 04. 2015 - 04. 05. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 13. 04. 2015 - 21. 04. 2015 - Střední Novosadská - Rooseveltova
 13. 04. 2015 - 21. 04. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 31. 03. 2015 - 07. 04. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 30. 03. 2015 - 06. 04. 2015 - Střední Novosadská - Rooseveltova
 16. 03. 2015 - 23. 03. 2015 - Střední Novosadská - Dolní Novosadská
 16. 03. 2015 - 22. 03. 2015 - Střední Novosadská - Rooseveltova
 02. 03. 2015 - 13. 03. 2015 - ulice Jablonského-Farmakon
 02. 03. 2015 - 13. 03. 2015 - Farmakon-Jablonského
 16. 02. 2015 - 26. 02. 2015 - ulice Pasteurova
 16. 02. 2015 - 26. 02. 2015 - Náves Svobody
 02. 02. 2015 - 13. 02. 2015 - ulice Stupkova
 02. 02. 2015 - 13. 02. 2015 - ulice Kmochova
 19. 01. 2015 - 30. 01. 2015 - ulice Schweitzerova
 19. 01. 2015 - 30. 01. 2015 - ZŠ Střední Novosadská
 05. 01. 2015 - 16. 01. 2015 - ulice Slavonínská
 05. 01. 2015 - 16. 01. 2015 - ulice Jižní
Rok 2014
 13. 20. 2014 - 23. 10. 2014 - ulice Kmochova
 08. 12. 2014 - 19. 12. 2014 - ulice Zolova
 08. 12. 2014 - 19. 12. 2014 - ulice Jilemnického
 24. 11. 2014 - 04. 12. 2014 - ulice Lazecká
 24. 11. 2014 - 04. 12. 2014 - ulice Dobrovského
 10. 11. 2014 - 21. 11. 2014 - ulice Švabinského
 10. 11. 2014 - 21. 11. 2014 - ulice Svolinského
 13. 10. 2014 - 23. 10. 2014 - ulice Stupklova
 30. 09. 2014 - 08. 10. 2014 - ulice Pasteurova
 30. 09. 2014 - 08. 10
 28. 07. 2014 - 31. 07. 2014 - ulice Na Vozovce
 21. 07. 2014 - 31. 07. 2014 - tř. Svornosti
 14. 07. 2014 - 18. 07. 2014 - Senimo - ulice Jeremenkova
 07. 07. 2014 - 11. 07. 2014 - ulice Jeremenkova - Senimo
 23. 06. 2014 - 04. 07. 2014 - ulice Svolinského, Lošov
 09. 06. 2014 - 13. 06. 2014 - ulice Zolova
 26. 05. 2014 - 06. 06. 2014 - ulice Švabinského
 12. 05. 2014 - 17. 05. 2014 - ulice Střední novosadská
 12. 05. 2014 - 17. 05. 2014 - ulice Dolní novosadská
 14. 04. 2014 - 25. 04. 2014 - ulice Polská
 14. 04. 2014 - 24. 04. 2014 - ulice Slavonínská
 31. 03. 2014 - 11. 04. 2014 - Náves Svobody
 31. 03. 2014 - 05. 04. 2014 - ulice Schweitzerova
 17. 03. 2014 - 28. 03. 2014 - ulice Jablonského (Klášterní Hradisko-Farmakon)
 17. 03. 2014 - 28. 03. 2014 - ulice Jablonského (Farmakon-Klášterní Hradisko)
 03. 03. 2014 - 13. 03. 2014 - ulice Kmochova
 03. 03. 2014 - 13. 03. 2014 - třída Míru
 20. 02. 2014 - 28. 02. 2014 - ulice Jižní
 11. 02. 2014 - 28. 02. 2014 - ulice Jilemnického
 03. 02. 2014 - 14. 02. 2014 - ulice Peškova
 20. 01. 2014 - 31. 01. 2014 - třída Míru
 06. 01. 2014 - 17. 01. 2014 - ulice Stupkova
 09. 12. 2013 - 20. 12. 2013 - ulice Schweitzerova
 09. 12. 2013 - 20. 12. 2013 - ulice Polská
Rok 2013
 11. 11. 2013 - 15. 11. 2013 - ulice Svolinského, Lošov
 04. 11. 2013 - 08. 11. 2013 - ulice Na Vozovce
 29. 10. 2013 - 01. 11. 2013 - ulice Jilemnického
 21. 10. 2013 - 24. 10. 2013 - ulice Dobrovského
 14. 10. 2013 - 17. 10. 2013 - ulice Schweitzerova
 07. 10. 2013 - 11. 10. 2013 - ulice Jablonského
 30. 09. 2013 - 04. 10. 2013 - ulice Na Vozovce
 23. 09. 2013 - 27. 09. 2013 - ulice Pasteurova
 10. 09. 2013 - 13. 09. 2013 - ulice Stupkova
 05. 08. 2013 - 08. 08. 2013 - ulice Jižní
 29. 07. 2013 - 02. 08. 2013 - ulice Švabinského
 22. 07. 2013 - 26. 07. 2013 - třída Míru
 15. 07. 2013 - 19. 07. 2013 - ulice Slavonínská
 08. 07. 2013 - 12. 07. 2013 - ulice Svolinského-Lošov
 01. 07. 2013 - 04. 07. 2013 - ulice Kmochova
 24. 06. 2013 - 28. 06. 2013 - ulice Stupkova
 17. 06. 2013 - 21. 06. 2013 - ulice Náves Svobody
 07. 06. 2013 - 13. 06. 2013 - ulice Jablonského
 03. 06. 2013 - 05. 06. 2013 - ulice Jablonského
 20. 05. 2013 - 21. 05. 2013 - ulice Polská
 13. 05. 2013 - 17. 05. 2013 - ulice Na vozovce
 06. 05. 2013 - 10. 05. 2013 - ulice Jilemnického
 29. 04. 2013 - 02. 05. 2013 - ulice Dolní Novosadská
 22. 04. 2013 - 25. 04. 2013 - ulice Dobrovského
 15. 04. 2013 - 18. 04. 2013 - ulice Pasteurova
 08. 04. 2013 - 11. 04. 2013 - ulice Přichystalova
 02. 04. 2013 - 05. 04. 2013 - ulice Lazecká
 25. 03. 2013 - 29. 03. 2013 - ulice Libušina
 18. 03. 2013 - 22. 03. 2013 - ulice Jižní
 11. 03. 2013 - 15. 03. 2013 - třída Míru
 01. 03. 2013 - 07. 03. 2013 - ulice Darwinova
 25. 02. 2013 - 01. 03. 2013 - ulice Darwinova
 18. 02. 2013 - 21. 02. 2013 - ulice Zolova
 11. 02. 2013 - 14. 02. 2013 - ulice Střední Novosadská
 04. 02. 2013 - 08. 02. 2013 - ulice Kmochova
 28. 01. 2013 - 01. 02. 2013 - ulice Jablonského
 21. 01. 2013 - 24. 01. 2013 - ulice Slavonínská
 14. 01. 2013 - 18. 01. 2013 - ZŠ Stupkova
 07. 01. 2013 - 11. 01. 2013 - ulice Náves Svobody
 02. 01. 2013 - 04. 01. 2013 - ulice Schweitzerova
Rok 2012
 Preventivní radar II - výsledky umístění 2012
 Preventivní radar I - výsledky umístění 2012
 27. 12. 2012 - 31. 12. 2012 - ulice Dolní Novosadská
 18. 12. 2012 - 21. 12. 2012 - ulice Střední Novosadská
 10. 12. 2012 - 13. 12. 2012 - ulice Zolova
 03. 12. 2012 - 06. 12. 2012 - Náves Svobody
 26. 11. 2012 - 30. 11. 2012 - ulice Slavonínská
 19. 11. 2012 - 22. 11. 2012 - ulice Kmochova
 12. 11. 2012 - 16. 11. 2012 - ulice Jablonského
 05. 11. 2012 - 09. 11. 2012 - ulice Pasteurova
 29. 10. 2012 - 01. 11. 2012 - ulice Dobrovského
 24. 10. 2012 - 26. 10. 2012 - ulice Svatoplukova
 08. 10. 2012 - 11. 10. 2012 - ulice Jižní
 08. 10. 2012 - 04. 10. 2012 - třída Svornosti
 24. 09. 2012 - 27. 09. 2012 - třída Míru
 17. 09. 2012 - 21. 09. 2012 - ulice Stupkova
 10. 09. 2012 - 14. 09. 2012 - ulice Schweitzerova
 03. 09. 2012 - 07. 09. 2012 - Náves Svobody
 28. 08. 2012 - 31. 08. 2012 - ulice Tomkova
 20. 08. 2012 - 23. 08. 2012 - ulice Dolní Novosadská
 13. 08. 2012 - 17. 08. 2012 - ulice Svolinského, Lošov
 06. 08. 2012 - 10. 08. 2012 - ulice Slavonínská
 30. 07. 2012 - 03. 08. 2012 - ulice Dobrovského
 20. 07. 2012 - 25. 07. 2012 - ulice Radíkovská
 17. 07. 2012 - 20. 07. 2012 - ulice Dvorského, Sv. Kopeček
 13. 07. 2012 - 13. 07. 2012 - ulice Dvorského, Sv. Kopeček
 09. 07. 2012 - 13. 07. 2012 - ulice Dvorského, Sv. Kopeček
 02. 07. 2012 - 04. 07. 2012 - ulice Kmochova
 25. 06. 2012 - 28. 06. 2012 - ulice Na Vozovce
 15. 06. 2012 - 20. 06. 2012 - ulice Jablonského
 11. 06. 2012 - 13. 06. 2012 - ulice Polská
 08. 06. 2012 - 12. 06. 2012 - ulice Zolova
 04. 06. 2012 - 08. 06. 2012 - třída Svornosti
 01. 06. 2012 - 04. 06. 2012 - ulice Zolova
 22. 05. 2012 - 25. 05. 2012 - Stupkova
 18. 05. 2012 - 21. 05. 2012 - ulice Zolova
 14. 05. 2012 - 18. 05. 2012 - Náves Svobody
 11. 05. 2012 - 14. 05. 2012 - ulice Zolova
 07. 05. 2012 - 08. 05. 2012 - ulice Jižní
 04. 05. 2012 - 07. 05. 2012 - ulice Zolova
 02. 05. 2012 - 04. 05. 2012 - ulice Přichystalova
 27. 04. 2012 - 30. 04. 2012 - ulice Zolova
 20. 04. 2012 - 23. 04. 2012 - ulice Zolova
 16. 04. 2012 - 20. 04. 2012 - ulice Pasteurova
 13. 04. 2012 - 16. 04. 2012 - ulice Zolova
 26. 03. 2012 - 30. 03. 2012 - ulice Švabinského
 23. 03. 2012 - 27. 03. 2012 - ulice Zolova
 20. 03. 2012 - 23. 03. 2012 - ulice Jižní
 12. 03. 2012 - 15. 03. 2012 - třída Míru
 09. 03. 2012 - 12. 03. 2012 - ulice Zolova
 05. 03. 2012 - 08. 03. 2012 - ulice Jilemnického
 02. 03. 2012 - 06. 03. 2012 - ulice Zolova
 27. 02. 2012 - 29. 02. 2012 - ulice Dvorského
 24. 02. 2012 - 27. 02. 2012 - ulice Zolova
 20. 02. 2012 - 22. 02. 2012 - ulice Dvorského
 13. 02. 2012 - 14. 02. 2012 - ulice Střední Novosadská
 10. 02. 2012 - 15. 02. 2012 - ulice Zolova
 06. 02. 2012 - 09. 06. 2012 - ulice Kmochova
 03. 02. 2012 - 07. 02. 2012 - ulice Zolova
 30. 01. 2012 - 31. 01. 2012 - ulice Jablonského
 27. 01. 2012 - 31. 01. 2012 - ulice Zolova
 23. 01. 2012 - 27. 01. 2012 - ulice Libusina
 20. 01. 2012 - 24. 01. 2012 - ulice Zolova
 09. 01. 2012 - 13. 01. 2012 - Náves Svobody
 06. 01. 2012 - 10. 01. 2012 - ulice Zolova
 02. 01. 2012 - 06. 01. 2012 - ulice Schweitzerova
Rok 2011
 30. 12. 2011 - 04. 01. 2012 - ulice Zolova
 23. 12. 2011 - 27. 12. 2011 - ulice Zolova
 16. 12. 2011 - 20. 12. 2011 - ulice Zolova
 12. 12. 2011 - 15. 12. 2011 - ulice Dvorského
 09. 12. 2011 - 12. 12. 2011 - ulice Zolova
 06. 12. 2011 - 08. 12. 2011 - ulice Švabinského
 02. 12. 2011 - 07. 12. 2011 - ulice Zolova
 28. 11. 2011 - 29. 11. 2011 - ulice Jeremenkova
 21. 11. 2011 - 25. 11. 2011 - třída Svornosti
 14. 11. 2011 - 18. 11. 2011 - ulice Jablonského
 07. 11. 2011 - 09. 11. 2011 - ulice Pasteurova
 24. 10. 2011 - 27. 10. 2011 - ulice Náves Svobody
 18. 10. 2011 - 21. 10. 2011 - ulice Radíkovská
 10. 10. 2011 - 14. 10. 2011 - ulice Přichystalova
 03. 10. 2011 - 06. 10. 2011 - třída Svornosti
 26. 09. 2011 - 29. 09. 2011 - ulice Stupkova
 19. 09. 2011 - 23. 09. 2011 - ulice Radíkovská
 12. 09. 2011 - 16. 09. 2011 - ulice Schweitzerova
 05. 09. 2011 - 08. 09. 2011 - ulice Náves Svobody
 02. 09. 2011 - 05. 09. 2011 - ulice Zolova
 29. 08. 2011 - 02. 09. 2011 - ulice Tomkova
 26. 08. 2011 - 29. 08. 2011 - ulice Zolova
 22. 08. 2011 - 26. 08. 2011 - ulice Dolní Novosadská
 19. 08. 2011 - 22. 08. 2011 - ulice Zolova
 15. 08. 2011 - 19. 08. 2011 - ulice Libušina
 12. 08. 2011 - 15. 08. 2011 - ulice Zolova
 05. 08. 2011 - 08. 08. 2011 - ulice Zolova
 01. 08. 2011 - 05. 08. 2011 - ulice I.P.Pavlova
 29. 07. 2011 - 02. 08. 2011 - ulice Zolova
 25. 07. 2011 - 29. 07. 2011 - ulice Jilemnického
 22. 07. 2011 - 25. 07. 2011 - ulice Zolova
 18. 07. 2011 - 22. 07. 2011 - ulice Dvorského
 15. 07. 2011 - 18. 07. 2011 - ulice Zolova
 11. 07. 2011 - 15. 07. 2011 - ulice Balcárkova
 08. 07. 2011 - 11. 07. 2011 - ulice Zolova
 04. 07. 2011 - 08. 07. 2011 - ulice Dalimilova
 01. 07. 2011 - 04. 07. 2011 - ulice Zolova
 27. 06. 2011 - 01. 07. 2011 - ulice Náves Svobody
 24. 06. 2011 - 27. 06. 2011 - ulice Zolova
 20. 06. 2011 - 24. 06. 2011 - ulice Schweitzerova
 17. 06. 2011 - 21. 06. 2011 - ulice Zolova
 06. 06. 2011 - 10. 06. 2011 - ulice U Kovárny
 03. 06. 2011 - 06. 06. 2011 - ulice Zolova
 23. 05. 2011 - 26. 05. 2011 - tř. 17. listopadu
 20. 05. 2011 - 24. 05. 2011 - ulice Zolova
 16. 05. 2011 - 20. 05. 2011 - ulice Polská
 13. 05. 2011 - 16. 05. 2011 - ulice Zolova
 09. 05. 2011 - 13. 05. 2011 - ulice Jižní
 06. 05. 2011 - 10. 05. 2011 - ulice Zolova
 02. 05. 2011 - 06. 05. 2011 - ulice Jeremenkova
 29. 04. 2011 - 02. 05. 2011 - ulice Zolova
 26. 04. 2011 - 29. 04. 2011 - ulice Dobrovského
 22. 04. 2011 - 25. 04. 2011 - ulice Zolova
 18. 04. 2011 - 22. 04. 2011 - ulice Pasteurova
 15. 04. 2011 - 19. 04. 2011 - ulice Zolova
 12. 04. 2011 - 15. 04. 2011 - ulice Dalimilova
 08. 04. 2011 - 11. 04. 2011 - ulice Zolova
 04. 04. 2011 - 08. 04. 2011 - ulice Lazecká
 01. 04. 2011 - 04. 04. 2011 - ulice Zolova
 28. 03. 2011 - 01. 04. 2011 - ulice Štítného
 25. 03. 2011 - 28. 03. 2011 - ulice Zolova
 18. 03. 2011 - 22. 03. 2011 - ulice Zolova
 11. 03. 2011 - 15. 03. 2011 - ulice Zolova
 04. 03. 2011 - 08. 03. 2011 - ulice Zolova
 28. 02. 2011 - 04. 03. 2011 - ulice Jilemnického
 25. 02. 2011 - 28. 02. 2011 - ulice Zolova
 18. 02. 2011 - 22. 02. 2011 - ulice Zolova
 14. 02. 2011 - 18. 02. 2011 - ulice Stupkova
 11. 02. 2011 - 14. 02. 2011 - ulice Zolova
 07. 02. 2011 - 11. 02. 2011 - ulice Kmochova
 04. 02. 2011 - 07. 02. 2011 - ulice Zolova
 31. 01. 2011 - 04. 02. 2011 - ulice Jablonského
 28. 01. 2011 - 31. 01. 2011 - ulice Zolova
 25. 01. 2011 - 28. 01. 2011 - ulice Libušina
 21. 01. 2011 - 25. 01. 2011 - ulice Zolova
 17. 01. 2011 - 21. 01. 2011 - ulice Pražská
 14. 01. 2011 - 17. 01. 2011 - ulice Zolova
 10. 01. 2011 - 14. 01. 2011 - Náves Svobody
 07. 01. 2011 - 11. 01. 2011 - ulice Zolova
 03. 01. 2011 - 07. 01. 2011 - ulice Schweitzerova
Rok 2010
 Výsledky umístění represivního radaru PL-DOK I v roce 2010
 Výsledky umístění preventivního radaru VIASIS II v roce 2010
 Výsledky umístění preventivního radaru VIASIS 3000 v roce 2010
 31. 12. 2010 - 04. 01. 2011 - ulice Zolova
 27. 12. 2010 - 31. 12. 2010 - ulice Dolní Novosadská
 23. 12. 2010 - 27. 12. 2010 - ulice Zolova
 20. 12. 2010 - 23. 12. 2010 - ulice Hodolanská
 17. 12. 2010 - 20. 12. 2010 - ulice Zolova
 13. 12. 2010 - 17. 12. 2010 - ulice Švabinského
 10. 12. 2010 - 13. 12. 2010 - ulice Zolova
 06. 12. 2010 - 09. 12. 2010 - ulice Střední Novosadská
 03. 12. 2010 - 06. 12. 2010 - ulice Zolova
 29. 11. 2010 - 02. 12. 2010 - ulice Jeremenkova
 26. 11. 2010 - 29. 11. 2010 - ulice Zolova
 22. 11. 2010 - 26. 11. 2010 - tř. Svornosti
 19. 11. 2010 - 22. 11. 2010 - ulice Zolova
 15. 11. 2010 - 19. 11. 2010 - ulice I.P.Pavlova
 12. 11. 2010 - 15. 11. 2010 - ulice Zolova
 08. 11. 2010 - 12. 11. 2010 - ulice Dalimilova
 05. 11. 2010 - 09. 11. 2010 - ulice Zolova
 29. 10. 2010 - 05. 11. 2010 - ulice Kmochova
 29. 10. 2010 - 02. 11. 2010 - ulice Zolova
 22. 10. 2010 - 25. 10. 2010 - ulice Zolova
 19. 10. 2010 - 26. 10. 2010 - ulice U Kovárny
 15. 10. 2010 - 19. 10. 2010 - ulice Zolova
 11. 10. 2010 - 15. 10. 2010 - ulice Řepčínská
 08. 10. 2010 - 11. 10. 2010 - ulice Zolova
 04. 10. 2010 - 08. 10. 2010 - ulice Tomkova
 01. 10. 2010 - 04. 10. 2010 - ulice Zolova
 27. 09. 2010 - 30. 09. 2010 - ulice Střední Novosadská
 24. 09. 2010 - 27. 09. 2010 - ulice Zolova
 20. 09. 2010 - 24. 09. 2010 - ulice Libušina
 17. 09. 2010 - 20. 09. 2010 - ulice Zolova
 13. 09. 2010 - 16. 09. 2010 - ulice Schweitzerova
 10. 09. 2010 - 13. 09. 2010 - ulice Zolova
 04. 09. 2010 - 10. 09. 2010 - ulice Štítného
 03. 09. 2010 - 06. 09. 2010 - ulice Zolova
 27. 08. 2010 - 30. 08. 2010 - ulice Zolova
 23. 08. 2010 - 27. 08. 2010 - ulice Milíčova
 20. 08. 2010 - 23. 08. 2010 - ulice Zolova
 17. 08. 2010 - 20. 08. 2010 - ulice Dobrovského
 13. 08. 2010 - 16. 08. 2010 - ulice Zolova
 09. 08. 2010 - 13. 08. 2010 - ulice Libušina
 02. 08. 2010 - 05. 08. 2010 - tř. Míru
 30. 07. 2010 - 02. 08. 2010 - ulice Zolova
 26. 07. 2010 - 26. 07. 2010 - ulice Jižní
 23. 07. 2010 - 26. 07. 2010 - ulice Zolova
 19. 07. 2010 - 22. 07. 2010 - ulice Lazecká
 19. 07. 2010 - 19. 07. 2010 - ulice Zolova
 12. 07. 2010 - 16. 07. 2010 - ulice Polská
 09. 07. 2010 - 12. 07. 2010 - ulice Zolova
 07. 07. 2010 - 09. 07. 2010 - ulice Jilemnického
 02. 07. 2010 - 05. 07. 2010 - ulice Zolova
 28. 06. 2010 - 05 Náves Svobody
 25. 06. 2010 - 28. 06. 2010 - ulice Zolova
 15. 06. 2010 - 18. 06. 2010 - ulice Balcárkova
 11. 06. 2010 - 14. 06. 2010 - ulice Zolova
 07. 06. 2010 - 11. 06. 2010 - tř. 17. listopadu
 04. 06. 2010 - 08. 06. 2010 - ulice Zolova
 01. 06. 2010 - 03. 06. 2010 - ulice Dobrovského
 28. 05. 2010 - 31. 05. 2010 - ulice Zolova
 24. 05. 2010 - 28. 05. 2010 - Náves Svobody
 21. 05. 2010 - 25. 05. 2010 - ulice Zolova
 17. 05. 2010 - 20. 05. 2010 - ulice Jižní
 14. 05. 2010 - 18. 05. 2010 - ulice Zolova
 10. 05. 2010 - 13. 05. 2010 - tř. Svornosti
 07. 05. 2010 - 11. 05. 2010 - ulice Zolova
 03. 05. 2010 - 07. 05. 2010 - ulice Balcárkova
 30. 04. 2010 - 03. 05. 2010 - ulice Zolova
 26. 04. 2010 - 29. 04. 2010 - ulice Pasteurova
 23. 04. 2010 - 26. 04. 2010 - ulice Zolova
 19. 04. 2010 - 23. 04. 2010 - ulice Jilemnického
 16. 04. 2010 - 19. 04. 2010 - ulice Zolova
 12. 04. 2010 - 16. 04. 2010 - ulice Libušina
 09. 04. 2010 - 13. 04. 2010 - ulice Zolova
 02. 04. 2010 - 07. 04. 2010 - ulice Zolova
 26. 03. 2010 - 29. 03. 2010 - ulice Zolova
 19. 03. 2010 - 22. 03. 2010 - ulice Zolova
 12. 03. 2010 - 16. 03. 2010 - ulice Zolova
 05. 03. 2010 - 08. 03. 2010 - ulice Zolova
 26. 02. 2010 - 01. 03. 2010 - ulice Zolova
 19. 02. 2010 - 23. 02. 2010 - ulice Zolova
 15. 02. 2010 - 19. 02. 2010 - ulice Schweitzerova
 12. 02. 2010 - 16. 02. 2010 - ulice Zolova
 08. 02. 2010 - 12. 02. 2010 - ulice Lidická
 05. 02. 2010 - 09. 02. 2010 - ulice Zolova
 01. 02. 2010 - 05. 02. 2010 - ulice Jablonského
 29. 01. 2010 - 02. 02. 2010 - ulice Zolova
 22. 01. 2010 - 27. 01. 2010 - ulice Zolova
 18. 01. 2010 - 21. 01. 2010 - ulice Zolova
 18. 01. 2010 - 21. 01. 2010 - ulice Pražská
 12. 01. 2010 - 15. 01. 2010 - ulice Zolova
 05. 01. 2010 - 08. 01. 2010 - ulice Bohuslava Martinů, Týneček
Rok 2009
 28. 12. 2009 - 31. 12. 2009 - ulice Polská
 14. 12. 2009 - 18. 12. 2009 - ulice Šternberská
 08. 12. 2009 - 11. 12. 2009 - ulice Partyzánská
 30. 11. 2009 - 04. 12. 2009 - třída 17. listopadu
 24. 11. 2009 - 27. 11. 2009 - ulice Pasteurova
 16. 11. 2009 - 20. 11. 2009 - ulice Dobrovského
 09. 11. 2009 - 13. 11. 2009 - třída Míru
 02. 11. 2009 - 06. 11. 2009 - Náves Svobody
 26. 10. 2009 - 30. 10. 2009 - Droždín - Úlehla
 13. 10. 2009 - 16. 10. 2009 - ulice Jilemnického
 05. 10. 2009 - 08. 10. 2009 - ulice Svatoplukova
 29. 09. 2009 - 02. 10. 2009 - ulice Slavonínská
 21. 09. 2009 - 25. 09. 2009 - ulice Přichystalova
 14. 09. 2009 - 17. 09. 2009 - ulice Schweitzerova
 07. 09. 2009 - 10. 09. 2009 - ulice Ladova
 24. 08. 2009 - 28. 08. 2009 - ulice Štůrova
 17. 08. 2009 - 21. 08. 2009 - ulice Rolsberská
 11. 08. 2009 - ulice Tomkova
 20. 07. 2009 - 31. 07. 2009 - ulice Jižní
 20. 07. 2009 - 24. 07. 2009 - ulice Lazecká
 13. 07. 2009 - 17. 07. 2009 - ulice Slavonínská
 07. 07. 2009 - 10. 07. 2009 - ulice Jilemnického
 29. 06. 2009 - 03. 07. 2009 - ulice Dalimilova
 22. 06. 2009 - 25. 06. 2009 - ulice Hodolanská
 15. 06. 2009 - 19. 06. 2009 - ulice Švabinského
 08. 06. 2009 - 12. 06. 2009 - ulice Přichystalova
 01. 06. 2009 - 04. 06. 2009 - ulice Brněnská
 29. 05. 2009 - 03. 06. 2009 - ulice Rooseveltova
 25. 05. 2009 - 29. 05. 2009 - Náves Svobody
 22. 05. 2009 - 27. 05. 2009 - ulice Rooseveltova
 18. 05. 2009 - 21. 05. 2009 - ulice Libušina
 15. 05. 2009 - 19. 05. 2009 - ulice Rooseveltova
 11. 05. 2009 - 15. 05. 2009 - ulice Horní Úlehla - Droždín
 07. 05. 2009 - 12. 05. 2009 - ulice Rooseveltova
 04. 05. 2009 - 07. 05. 2009 - ulice Jablonského
 03. 05. 2009 - 07. 05. 2009 - ulice Rooseveltova
 27. 04. 2009 - 30. 04. 2009 - ulice Lidická
 24. 04. 2009 - 29. 04. 2009 - ulice Rooseveltova
 21. 04. 2009 - 24. 04. 2009 - ulice Dolní Novosadská
 17. 04. 2009 - 22. 04. 2009 - ulice Rooseveltova
 14. 04. 2009 - 17. 04. 2009 - ulice Pražská
 10. 04. 2009 - 41. 90. 2000 - 6 ulice Rooseveltova
 06. 04. 2009 - 10. 04. 2009 - ulice Pražská
 03. 04. 2009 - 08. 04. 2009 - ulice Rooseveltova
 30. 03. 2009 - 03. 04. 2009 - Náves Svobody
 27. 03. 2009 - 02. 04. 2009 - ulice Rooseveltova
 23. 03. 2009 - 27. 03. 2009 - ulice Jižní
 20. 03. 2009 - 24. 03. 2009 - ulice Rooseveltova
 16. 03. 2009 - 20. 03. 2009 - třída Svornosti
 13. 03. 2009 - 18. 03. 2009 - ulice Rooseveltova
 09. 03. 2009 - 13. 03. 2009 - ulice B. Martinů
 06. 03. 2009 - 11. 03. 2009 - ulice Rooseveltova
 02. 03. 2009 - 06. 03. 2009 - ulice Jeremenkova
 27. 02. 2009 - 04. 03. 2009 - ulice Rooseveltova
 24. 02. 2009 - 27. 02. 2009 - ulice Dobrovského
 22. 02. 2009 - 26. 02. 2009 - ulice Rooseveltova
 20. 02. 2009 - 22. 02. 2009 - ulice Rooseveltova
 16. 02. 2009 - 19. 02. 2009 - třída Míru
 09. 02. 2009 - 13. 02. 2009 - ulice Schweitzerova
 06. 02. 2009 - 11. 02. 2009 - ulice Rooseveltova
 02. 02. 2009 - 06. 02. 2009 - ulice Pasteurova
 30. 01. 2009 - 04. 02. 2009 - ulice Rooseveltova
 26. 01. 2009 - 30. 01. 2009 - ulice 17. listopadu
 23. 01. 2009 - 27. 01. 2009 - ulice Rooseveltova
 19. 01. 2009 - 23. 01. 2009 - ulice Pražská
 16. 01. 2009 - 21. 01. 2009 - ulice Rooseveltova
 12. 01. 2009 - 16. 01. 2009 - Náves Svobody
 09. 01. 2009 - 15. 01. 2009 - ulice Rooseveltova
 05. 01. 2009 - 09. 01. 2009 - ulice Machátova
 02. 01. 2009 - 07. 01. 2009 - ulice Rooseveltova
Rok 2008
 30. 12. 2008 - 02. 01. 2009 - ulice Tomkova
 29. 12. 2008 - 02. 01. 2009 - ulice Rooseveltova
 22. 12. 2008 - 29. 12. 2008 - Droždín - Úlehla
 19. 12. 2008 - 23. 12. 2008 - ulice Rooseveltova
 16. 12. 2008 - 19. 12
 12. 12. 2008 - 17. 12
 08. 12. 2008 - 12. 12. 2008 - ulice Slavonínská
 05. 12. 2008 - 10. 12. 2008 - ulice Rooseveltova
 01. 12. 2008 - 05. 12. 2008 - ulice Jilemnického
 28. 11. 2008 - 03. 12. 2008 - ulice Rooseveltova
 24. 11. 2008 - 28. 11. 2008 - ulice Přichystalova
 21. 11. 2008 - 26. 11. 2008 - ulice Rooseveltova
 18. 11. 2008 - 21. 11. 2008 - ulice Rolsberská
 14. 11. 2008 - 19. 11. 2008 - ulice Rooseveltova
 10. 11. 2008 - 14. 11. 2008 - ulice Dalimilova
 07. 11. 2008 - 11. 11. 2008 - ulice Rooseveltova
 03. 11. 2008 - 07. 11. 2008 - ulice Schweitzerova
 31. 10. 2008 - 05. 11. 2008 - ulice Rooseveltova
 27. 10. 2008 - 31. 10. 2008 - Náves Svobody
 24. 10. 2008 - 29. 10. 2008 - ulice Rooseveltova
 20. 10. 2008 - 24. 10. 2008 - ulice Jablonského
 17. 10. 2008 - 21. 10. 2008 - ulice Rooseveltova
 14. 10. 2008 - 17. 10. 2008 - ulice Jižní
 13. 10. 2008 - 17. 10. 2008 - ulice Rooseveltova
 06. 10. 2008 - 10. 10. 2008 - ulice Dobrovského
 03. 10. 2008 - 09. 10. 2008 - ulice Rooseveltova
 29. 09. 2008 - 03. 10. 2008 - ulice Pasteurova
 26. 09. 2008 - 02. 10. 2008 - ulice Rooseveltova
 22. 09. 2008 - 25. 09. 2008 - ulice Pražská
 19. 09. 2008 - 24. 09. 2008 - ulice Rooseveltova
 15. 09. 2008 - 18. 09. 2008 - ulice Lazecká
 12. 09. 2008 - 17. 09. 2008 - ulice Rooseveltova
 09. 09. 2008 - 12. 09. 2008 - ulice Hodolanská
 29. 08. 2008 - 09. 09. 2008 - ulice Rooseveltova
 25. 08. 2008 - 29. 08. 2008 - ulice Slavonínská
 22. 08. 2008 - 27. 08. 2008 - ulice Rooseveltova
 18. 08. 2008 - 22. 08. 2008 - ulice bratří Martinů, Týneček
 15. 08. 2008 - 20. 08. 2008 - ulice Rooseveltova
 08. 08. 2008 - 15. 08. 2008 - ulice Rooseveltova
 04. 08. 2008 - 08. 08. 2008 - ulice Horní Úlehla, Droždín
 02. 08. 2008 - 06. 05. 2008 - ulice Rooseveltova
 01. 08. 2008 - 07. 08. 2008 - ulice Rooseveltova
 25. 07. 2008 - 01. 08. 2008 - ulice Rooseveltova
 18. 07. 2008 - 24. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 13. 07. 2008 - 18. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 11. 07. 2008 - 18. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 09. 07. 2008 - 11. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 04. 07. 2008 - 08. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 27. 06. 2008 - 01. 07. 2008 - ulice Rooseveltova
 23. 06. 2008 - ulice Hodolanská
 20. 06. 2008 - 24. 06. 2008 - ulice Rooseveltova
 17. 06. 2008 - Náves Svobody
 09. 06. 2008 - ulice Brněnská
 06. 06. 2008 - 11. 06. 2008 - ulice Rooseveltova
 02. 06. 2008 - 05. 06. 2008 - ulice Pražská
 30. 05. 2008 - 03. 06. 2008 - ulice Rooseveltova
 26. 05. 2008 - 30. 05. 2008 - ulice Libušina
 23. 05. 2008 - 27. 05. 2008 - ulice Roseveltova
 19. 05. 2008 - 23. 05. 2008 - ulice Slavonínská
 16. 05. 2008 - 21. 05. 2008 - ulice Rooseveltova
 14. 05. 2008 - ulice Denisova
 13. 05. 2008 - ulice Denisova
 12. 05. 2008 - 16. 05. 2008 - ulice Rooseveltova
 12. 05. 2008 - ulice Denisova
 05. 05. 2008 - 09. 05. 2008 - ulice Lazecká
 28. 04. 2008 - 02. 05. 2008 - ulice Jeremenkova
 25. 04. 2008 - 30. 04. 2008 - ulice Rooseveltova
 21. 04. 2008 - 25. 04. 2008 - ulice Jilemnického, Nedvězí
 18. 04. 2008 - 24. 04. 2008 - ulice Rooseveltova
 11. 04. 2008 - 17. 04. 2008 - ulice Rooseveltova
 04. 04. 2008 - 10. 04. 2008 - ulice Rooseveltova
 28. 03. 2008 - 03. 04. 2008 - ulice Rooseveltova
 21. 03. 2008 - 27. 03. 2008 - ulice Rooseveltova
 14. 03. 2008 - 20. 03. 2008 - ulice Rooseveltova
 10. 03. 2008 - 14. 03. 2008 - třída Svornosti
 07. 03. 2008 - 11. 03. 2008 - ulice Rooseveltova
 29. 02. 2008 - 06. 03. 2008 - ulice Rooseveltova
 29. 02. 2008 - 06. 03. 2008 - ulice Hodolanská
 25. 02. 2008 - 29. 02. 2008 - ulice Štůrova
 22. 02. 2008 - 26. 02. 2008 - ulice Rooseveltova
 18. 02. 2008 - 22. 02. 2008 - ulice 17. listopadu
 15. 02. 2008 - 21. 02. 2008 - ulice Rooseveltova
 12. 02. 2008 - 15. 02. 2008 - ulice Jižní
 08. 02. 2008 - 12. 02. 2008 - ulice Rooseveltova
 04. 02. 2008 - 08. 02. 2008 - ulice Partyzánská
 31. 01. 2008 - 04. 02. 2008 - ulice Rooseveltova
 28. 01. 2008 - 01. 02. 2008 - ulice Ladova
 21. 01. 2008 - 25. 01. 2008 - ulice Rooseveltova
 21. 01. 2008 - 25. 01. 2008 - ulice Polská
 14. 01. 2008 - 18. 01. 2008 - Náves Svobody
 11. 01. 2008 - 16. 01. 2008 - ulice Rooseveltova
 07. 01. 2008 - 11. 01. 2008 - ulice Slavonínská
 02. 01. 2008 - 04. 01. 2008 - třída Míru
Rok 2007
 27. 12. 2007 - 30. 12. 2007 - ulice Pražská
 17. 12. 2007 - 21. 12. 2007 - ulice 17. listopadu
 10. 12. 2007 - 14. 12. 2007 - ulice Schweitzerova
 04. 12. 2007 - 07. 12. 2007 - ulice Jablonského
 26. 11. 2007 - 30. 11. 2007 - ulice Jilemnického
 21. 11. 2007 - 23. 11. 2007 - ulice Hodolanská
 17. 11. 2007 - 17. 11. 2007 - třída Míru
 07. 11. 2007 - 09. 11. 2007 - Náves Svobody
 27. 08. 2007 - 30. 08. 2007 - ulice Pražská
 20. 08. 2007 - 22. 08. 2007 - ulice Na zákopě
 13. 08. 2007 - 17. 08. 2007 - ulice Švabinského
 06. 08. 2007 - 10. 08. 2007 - ulice Lidická
 30. 07. 2007 - 03. 08. 2007 - ulice Hněvotínská
 23. 07. 2007 - 26. 07. 2007 - ulice Šternberská
 16. 07. 2007 - 20. 07. 2007 - ulice Brněnská
 10. 07. 2007 - 13. 07. 2007 - ulice Rolsberská
 02. 07. 2007 - 09. 07. 2007 - ulice Lazecká
 25. 06. 2007 - 29. 06. 2007 - ulice Partyzánská
 19. 06. 2007 - 22. 06. 2007 - ulice kapitána Nálepky
 11. 06. 2007 - 15. 06. 2007 - ulice Schweitzerova
 10. 05. 2007 - ulice Přichystalova
 04. 05. 2007 - 09. 05. 2007 - ulice Balbínova
 30. 04. 2007 - 03. 05. 2007 - ulice Svatoplukova
 23. 04. 2007 - 27. 04. 2007 - ulice Pasteurova
 16. 04. 2007 - 19. 04. 2007 - ulice Tomkova
 26. 03. 2007 - třída Svornosti
 19. 03. 2007 - 23. 03. 2007 - ulice Jižní
 12. 03. 2007 - 16. 03. 2007 - ulice Okružní
 05. 03. 2007 - 09. 03. 2007 - ulice Chválkovická
 19. 02. 2007 - 23. 02. 2007 - ulice Slavonínská
 12. 02. 2007 - 16. 02. 2007 - ulice Ladova
 05. 02. 2007 - 09. 02. 2007 - Náves Svobody
 22. 01. 2007 - 25. 01. 2007 - ulice Polská
 08. 01. 2007 - 10. 01. 2007 - ulice Pražská
 02. 01. 2007 - 05. 01. 2007 - ulice Střední novosadská
Rok 2006
 04. 12. 2006 - 08. 12. 2006 - třída Míru
 27. 11. 2006 - 01. 12. 2006 - ulice Jižní
 20. 11. 2006 - 24. 11
 13. 11. 2006 - 16. 11. 2006 - ulice Pražská
 06. 11. 2006 - 09. 11. 2006 - Náves Svobody
 30. 10. 2006 - 03. 11. 2006 - Střední novosadská
 23. 10. 2006 - 26. 10. 2006 - ulice Slavonínská
 16. 10. 2006 - 20. 10. 2006 - ulice Lazecká
 09. 10
 02. 10. 2006 - 05. 10. 2006 - ulice Ladova
 25. 09. 2006 - 28. 09. 2006 - ulice Dobrovského
 18. 09. 2006 - 20. 09. 2006 - ulice Rolsbeská
 11. 09. 2006 - 14. 09. 2006 - ulice Jablonského
 04. 09. 2006 - 08. 09. 2006 - ulice Schweitzerova
 29. 08. 2006 - 31. 08. 2006 - ulice Erenburgova
 21. 08. 2006 - 25. 08. 2006 - ulice Okružní
 14. 08. 2006 - ulice Přichystalova
 08. 08. 2006 - 11. 08. 2006 - ulice Lidická
 31. 07. 2006 - 03. 08. 2006 - ulice Partyzánská
 24. 07. 2006 - 28. 07. 2006 - ulice 17. listopadu
 17. 07. 2006 - 19. 07. 2006 - ulice Dalimilova
 10. 07. 2006 - 12. 07. 2006 - ulice Jižní
 03. 07. 2006 - 07. 07. 2006 - Náves Svobody
 26. 06. 2006 - 29. 06. 2006 - třída 1. máje
 22. 06. 2006 - 25. 06. 2006 - ulice Okružní
 19. 06. 2006 - 22. 06. 2006 - ulice Rolsberská
 12. 06. 2006 - 16. 06. 2006 - ulice Polská
 31. 05. 2006 - 02. 06. 2006 - ulice Schweitzerova
 15. 05. 2006 - ulice 17. listopadu
 09. 05. 2006 - 12. 05. 2006 - ulice Tomkova
 02. 05. 2006 - 05. 05. 2006 - ulice Norská
 24. 04. 2006 - 28. 04. 2006 - ulice Přichystalova
 18. 04. 2006 - 20. 04. 2006 - ulice Hodolanská
 10. 04. 2006 - 13. 04. 2006 - ulice Dobrovského
 03. 04. 2006 - 05. 04. 2006 - ulice Pražská
 27. 03. 2006 - 31. 03. 2006 - ulice Štůrova
 20. 03. 2006 - 23. 03. 2006 - ulice kapitána Nálepky
 14. 03. 2006 - 17. 03. 2006 - ulice Jablonského
 07. 03. 2006 - 10. 03. 2006 - ulice Pasteurova
 27. 02. 2006 - 03. 03. 2006 - ulice Lazecká
 22. 02. 2006 - 24. 02. 2006 - ulice Ladova
 13. 02. 2006 - 17. 02. 2006 - ulice Rolsberská
 30. 01. 2006 - 02. 02. 2006 - ulice Einsteinova
 16. 01. 2006 - 19. 01. 2006 - ulice Švabinského
 09. 01. 2006 - 13. 01. 2006 - ulice Střední novosadská
 07. 01. 2006 - 10. 01. 2006 - ulice Slavonínská
 03. 01. 2006 - 06. 01. 2006 - ulice Dalimilova
Rok 2005
 Výsledky měření radaru v roce 2005
 Výsledky měření radaru v roce 2005 - listopad
 12. 12. 2005 - 16. 12. 2005 - ulice Dobrovského
 06. 12. 2005 - 09. 12. 2005 - ulice Přichystalova
 23. 11. 2005 - 25. 11. 2005 - ulice Šternberská
 14. 11. 2005 - 18. 11. 2005 - Náves Svobody
 08. 11. 2005 - 11. 11. 2005 - ulice Ladova
 01. 11. 2005 - 04. 11. 2005 - ulice Chválkovická
 24. 10. 2005 - 26. 10. 2005 - ulice Velkomoravská
 17. 10. 2005 - 21. 10. 2005 - ulice Polská
 03. 10. 2005 - 07. 10. 2005 - ulice Schweitzerova
 27. 09. 2005 - 30. 09. 2005 - ulice Rolsberská
 19. 09. 2005 - 22. 09. 2005 - ulice Dvorského
 12. 09. 2005 - 16. 09. 2005 - ulice Jablonského
 05. 09. 2005 - 08. 09. 2005 - ulice Hodolanská
 23. 08. 2005 - 25. 08. 2005 - ulice Švabinského
 16. 08. 2005 - ulice Střední novosadská
 09. 08. 2005 - 12. 08. 2005 - ulice Jilemnického
 02. 08. 2005 - 05. 08. 2005 - ulice Pražská
 25. 07. 2005 - 28. 07. 2005 - ulice Brněnská
 19. 07. 2005 - 22. 07. 2005 - Náves Svobody
 04. 07. 2005 - 08. 07. 2005 - ulice Wolkerova
 27. 06. 2005 - 01. 07. 2005 - ulice Na Šibeníku
 20. 06. 2005 - ulice Lazecká
 13. 06. 2005 - 17. 06. 2005 - třída Svornosti
 07. 06. 2005 - 10. 06. 2005 - ulice Přichystalova
 01. 06. 2005 - 05. 06. 2005 - ulice Dalimilova
 25. 05. 2005 - 30. 05. 2005 - ulice Jablonského
 15. 05. 2005 - 23. 05. 2005 - ulice Dvorského
 10. 05. 2005 - třída Míru
 02. 05. 2005 - 05. 05. 2005 - ulice Dobrovského
 25. 04. 2005 - 28. 04. 2005 - ulice Slavonínská
 18. 04. 2005 - 22. 04. 2005 - ulice Okružní
 11. 04. 2005 - 15. 04. 2005 - ulice 17. listopadu
 29. 03. 2005 - 01. 04. 2005 - ulice Erenburgova
 21. 03. 2005 - 25. 03. 2005 - Náves Svobody
 14. 03. 2005 - 17. 03. 2005 - ulice Chválkovická
 07. 03. 2005 - 09. 03. 2005 - třída Míru
 22. 02. 2005 - 25. 02. 2005 - Střední novosadská
 14. 02. 2005 - 18. 02. 2005 - ulice Velkomoravská
 07. 02. 2005 - ulice Dalimilova
 01. 02. 2005 - 04. 02. 2005 - ulice Zolova
 25. 01. 2005 - 27. 01. 2005 - ulice Brněnská
 18. 01. 2005 - 21. 01. 2005 - ulice Pražská
 12. 01. 2005 - 17. 01. 2005 - ulice Hněvotínská